KültAlt

İstismar Sineması ve İstismar Film Türleri (Exploitation Cinema)

Isitismar-Sinemasi

İstismar’ın kelime anlamı nedir? Farklı sözlüklerden istismar (exploitation) kelimesinin anlamına baktığımızda birbirine yakınsayan farklı anlamlar görülür. Türk Dil Kurumu: Birinin iyi niyetini kötüye kullanma Sömürme Cambridge Dictionary: the use of something in order to get an advantage from it (bir şeyden faydalanmak için onu kullanmak) Oxford Learner’s Dictionaries: a situation in which somebody treats somebody … Devamını oku

Kült Ne Demektir? Kült Film Nedir?

Onibaba kultalt.com 1

Kült ne demek? Kült nedir? Kült (cult), “belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği bir kişi veya eser” anlamını taşımaktadır. Kült filmler kendisine sıkı şekilde bağlı bir izleyici kitlesi edinebilmiş ve zaman içerisinde bu izleyici kitlesinden kaybetmezken arttırabilmiş, içerik ve/veya yaklaşım olarak döneminin ana akım filmlerinden ayrılan filmlerdir.

Reddetme Yetkinliği Hakkında

To Kill a Mockingbird Suçlu kultalt.com  e1494095381937

4 klasik film yardımıyla kalabalıkların adalet ve linç kültürüne karşı, reddedenlerin gösterdiği mücadele üzerine.