KültAlt

Kült Ne Demektir? Kült Film Nedir?

Kült Ne Demektir? Kült Film Nedir?

Makale 3dk okuma

Kült ne demek? Kült nedir? Kült (cult), “belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği bir kişi veya eser” anlamını taşımaktadır. Kült filmler kendisine sıkı şekilde bağlı bir izleyici kitlesi edinebilmiş ve zaman içerisinde bu izleyici kitlesinden kaybetmezken arttırabilmiş, içerik ve/veya yaklaşım olarak döneminin ana akım filmlerinden ayrılan filmlerdir.

Bahadır Mahmut

Onibaba kultalt.com 1

Kült Ne Demektir?

Kült (cult), “belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği bir kişi veya eser” anlamını taşımaktadır.
Kült kelimesinin kaynağı İngilizce cult (kəlt) kelimesi gibi görünse de asıl kaynak Fransızca’dır. Kült, Fransızca culte kelimesinden türetilmiştir.

Kült Nedir? Kült’ün Latince Karşılığı

Kült Latince cultus (kul.tus) kelimesinden gelmektedir. Latince Cultus, tapınma inanma anlamındadır.
Kült (cult) ise tapınma eyleminin (cultus) gerçekleştirildiği şeyi ifade eder. Tapınma eylemi kişi, fikir eser veya başka bir şey için gerçekleştirilebilir. Tapınılan şey kült statüsüne taşınmış olur ve kült olarak nitelendirilir.

Cambridge Sözlüğü’ne göre Kült Nedir?

 1. Belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği biri veya başka bir şey.
 2. Fikirleri birçok kişi tarafından garip kabul edilen dini bir grup.

Oxford Sözlüğü’ne göre Kült Nedir?

 1. Popüler hale gelen bir yaşama biçimi, tavır, fikir.
 2. Aşırı dini inançları olan ve yerleşik bir dinin parçası olmayan küçük bir grup insan.

Türk Dil Kurumu TDK Sözlüğü’ne göre Kült ne demektir?

 1. Din
 2. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler.
 3. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Kült Eser, Kült Yapım Ne Demektir?

The Devils kultalt.com
The Devils

Kült eser veya kült yapımlar, sanat severlerin verilen esere karşı tapınma eylemini göstermeleri ile ortaya çıkar. Bir eser hazırlanırken, eser belirli bir akım, teori, yaklaşım, tür veya alt türe uygun yaklaşımlarda hazırlanabilir. Fakat kült olması için hazırlanmaz -hazırlansa dahi bu eserin kült olduğu veya olacağı anlamına gelmez-. Kült nitelendirmesi ancak eserle karşılaşan sanat severlerin vereceği tepki ile ilişkilendirilmiş şekilde eser üzerine atanabilir. Bu sebeple bir eserin akımı, türü veya diğer sınıflandırmaları eseri veren kişi tarafından belirlenebilirken, bir sınıf gibi değerlendirilen “kült” konumlandırması sanat severin inisiyatifindedir.

Kült nitelendirmesi sanat eserleri için “kült eser” olarak betimlenir. Sanat disiplinleri içerisinde bir eseri nitelendirirken betimleme, sanat disiplinine göre “kült film” (cult movie), “kült roman”, “kült kitap” (cult novel/book), “kült albüm” (cult album) olarak özelleşir. “Kült yapım” genel olarak sinema için kullanılan ve kült film ile eş değer bir tanımlamadır.

Kült Film Nedir?

Kült filmler kendisine sıkı şekilde bağlı bir izleyici kitlesi edinebilmiş ve zaman içerisinde bu izleyici kitlesinden kaybetmezken arttırabilmiş, içerik ve/veya yaklaşım olarak döneminin ana akım filmlerinden ayrılan filmlerdir. Kült filmler, yönetmen, tür, dönem ve akımlar üstüdür. Bu sebeple bir akım, yönetmen, tür, dönem vb. sınıflandırmaların içerisinde verilen tüm eserler doğrudan kült olarak nitelendirilemez.

Onibaba kultalt.com 1
Onibaba

Filmlerin türleri ve alttürleri de kült film betimlemesine dahil edilebilir. Örneğin; kült korku filmleri (cult horror movie), kült savaş filmleri (cult war movies), kült komedi filmleri (cult comedy movies) vb.

Sinema disiplininde kült kavramı zamanla kendi anlamından sıyrılmaya başlayarak “iyi” veya “en iyi” kavramının yerini almaya başlamıştır.

Kült Yönetmenler

A-Clockwork-Orange-kultalt.com
A Clockwork Orange

Aynı kült film tanımlamasındaki gibi kült yönetmen tanımlaması da yönetmenle ilişkisiz yönetmenin takipçilerinin gösterdiği davranış şekli ile ilişkilidir. Genel olarak kült yönetmen olarak nitelendirilen yönetmenlerden bazıları aşağıdaki gibi listelenebilir.

 • Stanley Kubrick
 • Michael Haneke
 • David Cronenberg
 • David Lynch
 • Quentin Tarantino
 • Yılmaz Güney
 • Ken Russell
 • George A. Romero
 • John Waters
 • Russ Meyer
 • Michelangelo Antonioni
 • Pier Paolo Pasolini

Kült Filmler ve Kült Film Listeleri

KültAlt kült filmler için en geniş Türkçe içerik kaynağıdır. KültAlt içerisinde farklı başlıklar altında yazılmış bir çok kült film listesi bulunur. Film listeleri oluşturulurken, listenin film çeşitliliğinin en üst seviyede olmasına dikkat edilir. Bu sebeple kült film listelerinde yönetmen sineması, film türleri, sinema akımları veya tarihsel aralıklara bağlı kalmadan içerik oluşturulur. Bu yaklaşımın sonucu olarak belirli bir kapsam altında oluşturulmuş olsa dahi liste içerisinde tüm kapsamı kavramaya yetecek kadar film sunulur.

Aşağıda KültAlt içerisinde yer alan kült film listelerine yer verilmiştir.

Kült Film Listeleri