Kült Filmler Listesi

Kült Filmler Listesi

Makale 5dk okuma Liste 102 Film

Güncelleme 06/12/2020
İlişkili Listeler Kült Türk Filmleri Listesi, Yasaklı Filmler Listesi, Klasik Filmler Listesi

Kült filmler (cult film) listesi; en iyi, klasik, yeni, kara, B, absürt, yönetmen sineması vb. kavramlardan bağımsız, kült film olmaları izleyicine bağlı yabancı ve Türk filmlerinden oluşur.

Bahadır Mahmut


Kült Film

Kült film kavramının sinema literatüründe kesin bir karşılığı yoktur. Kült filmler, genellikle yarattığı etki sayesinde kendisine hayranlık seviyesinde bağlı bir izleyici kitlesi edinebilen, zaman içerisinde kitlesini arttırabilen, içerik ve/veya yaklaşım olarak döneminin ana akımından ayrılan filmler olarak tanımlanabilir.Film, belirli niteliklerinden dolayı değil izleyicisinin o filme karşı bir tapınma (cultus) eylemi içerisine girmesi sebebiyle kült olarak nitelendirilir. İzleyiciler hangi filme tapınma davranışını gösterirse o film zaman içerisinde kült film statüsüne taşınır.

Kült Nedir? Kült Ne Demektir?

Türkçe kült kelimesi Fransızca culte kelimesinden türetilmiştir. Kült, culte veya cult; Latince cultus kelimesinden günümüz konuşma dillerine gelir. Cultus, tapınma ve inanma anlamındadır.

Kült (cult) ise tapınma eyleminin (cultus) gerçekleştirildiği şeyi ifade eder. Tapınma eylemi inançla ilgili değerlerin dışında; kişi, fikir, eser veya başka bir şey için gerçekleşebilir. Tapınılan şey, kült statüsüne taşınmış olur. Kült kavramı zaman içerisinde inanç bağlamından kopartılıp, eserleri nitelendirmek için daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Cambridge Sözlüğü

 1. Belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği biri veya başka bir şey
 2. Fikirleri birçok kişi tarafından garip kabul edilen dini bir grup

Oxford Sözlüğü

 1. Popüler hale gelen bir yaşama biçimi, tavır, fikir
 2. Aşırı dini inançları olan ve yerleşik bir dinin parçası olmayan küçük bir grup insan

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü

 1. Din
 2. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler
 3. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Filmlerin Kısa Tarihsel Gelişimi

Kült kavramı sinema öncesinde de kullanılan bir kavramdı. Özellikle edebiyatta çok fazla eser kült olarak nitelendirildi. Sinemanın ilk dönemlerinden itibaren çekilen birçok kült filmin arkasında yine kült bir edebiyat eseri yer aldı.

Nosferatu-
Nosferatu (1922)

Nosferatu (1922) ve aynı yıl çekilen Häxan (1922) gibi izleyici üzerinde korku unsurlarıyla şok etkisi yaratan filmler sinemanın erken dönem kült filmleri arasında gösterildi. Kült kavramı zaman içerisinde ana akımdan ayrılan, rahatsız edici, istismar içerikli, yasaklı ve tartışmalı filmler ile daha fazla anılmaya başlandı. Kült kavramının ilgi çekmeye başlaması ile bu filmlerin üretimleri de önemli ölçüde arttı. Kült olma durumu ana akıma dahil olmakta zorlanan filmlerin; gelir, bilinirlik, prestij ve benzeri değerlere ulaşması için çözüm noktası haline geldi.

Kült kavramı; dönem, bölge, akım ve türler üstü olması sebebiyle, kült filmin tarihsel gelişimi tüm sinema tarihine yayılır. Bu tarihsel gelişimi kısaca özetlemek için kült kavramını etkileyen önemli değişimleri belirlemek yeterlidir.

Hollywood’un Altın Çağı’nda çekilen A filmlere alternatif olarak salonlarda kendilerine yer bulmaya başlayan B filmler ve B filmlerden çok daha düşük maliyetli Z filmler, kült filmlerin üretim adetlerinin artması için elverişli koşulları oluşturdu. Ana akımdan uzak olmaları sebebiyle izleyici üzerinde şok etkisi ve hayranlık oluşturacak yöntemler B ve Z filmler ile denendi. Çok fazla sayıda çekilen filmler içerisinde kült olarak nitelendirilenler, günümüze kadar bilinirliklerini korudu: The Giant Claw (1957), Plan 9 from Outer Space (1959)

İstismar sineması içerisinde kategorize edilen filmlerin birçoğu kült olarak nitelendirildi. Özellikle istismar sinemasının erken döneminde, istismar filmi ile kült film kavramları nerdeyse aynılaşmıştı: Marihuana (1936), Reefer Madness (1936), Sex Madness (1938) …

The-Rocky-Horror-Picture-Show-
The Rocky Horror Picture Show (1975)

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de başta olmak üzere sinemalarda (sonrasında ise televizyonda yerel kanallarda) gece yarısında gösterime giren Midnight Movies olarak isimlendirilen filmler, kült filmlerin gelişimi, finansmanı için önemli bir alan açtı: Freaks (1932), The Rocky Horror Picture Show (1975), Eraserhead (1977)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Grindhouse, diğer ülkelerde ise farklı şekillerde isimlendirilen sinema salonlarının oluşturduğu yeni alt kültür film pazarı için çekilen filmler, kült filmlere önemli gişe geliri sağlayan dağıtım kanallarına dönüştü. Ana akımdan ayrılmış bu salonlar bir çok kült filmin finansmanında önemli rol oynadı: Coffy (1973), Dawn of the Dead (1978), The Texas Chain Saw Massacre (1974)

VHS’nin yaygınlaşması ile lokal dağıtım ağlarına kavuşan küçük firmaların veya kariyerinin başlangıcındaki yönetmenlerin çektiği filmler kült kavramının bağımsız film ile beslenmesine hizmet etti: Bad Taste (1987), Reservoir Dogs (1992)

Sansür kurulunun etkinliği 1970’lerde zayıflamaya başladı. Filmlerin kategorize edilerek gösterimlerine kısıtlı şekilde izin verilmeye başlanmasıyla ortaya çıkan filmler ve sexploitationların önemli bir kısmı kült film kavramı içerisinde nitelendirildi: Barbarella (1968), Emmanuelle (1974), Caligula (1979)

Telif hakları ile ilgili ihlallerin önüne geçilmesini sağlayacak yasaların yürürlüğe girmemesi sonucunda çekilen filmler (mockbusters, ripoffs, knockoffs veya remaksploitations filmler) kült kavramının yasa dışı olan bu alana doğru da genişlemesini sağladı: Batman Fights Dracula (1967), Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Yukarıda sıralanan kapsamlar altında çekilen filmler içerisinde çok fazla kült ve kült olmaya aday film yer aldı. Kült kavramı zaman içerisinde basit bir nitelendirmeden sıyrılarak pazarlama stratejilerinin parçası haline geldi. Kült kavramı altında; tartışmalı, sansürlü, yasaklı, erotik, bağımsız, yasa dışı, istismar, B ve Z gibi kategorize edilebilecek birçok farklı film toplanmaya başladı.

Kült Filmlerin Karakteristik Yapısı

Kült Filmlerin Ortak Özellikleri

20. yy’a gelindiğinde kült, başta sinema olmak üzere tüm sanat disiplinlerinde verilen eserlerde eskiye göre çok daha fazla kullanıldı. Belirli bir sanat disiplininde kült eseri sevenler zamanla farklı sanat disiplinlerindeki kült eserlere de ilgi göstermeye başladı. Sanatsever kitlesinin aynılaşmaya başlaması ile kült eserlerin disiplinler arasında geçişkenlik göstermesi birbirini tetikledi. Zamanla kült edebiyat eserleri senaryolaştırılıp filme alınmaya, kült müzik parçaları filmlerde kullanılmaya başlandı.

Trainspotting-
Trainspotting (1996)

Kült filmlerin tek gerçekçi ortak özellikleri, kendisine bağlı oluşan izleyici kitlesini kaybetmeden korumaları veya zamanla arttırmaları olarak belirtilebilir. Bunun dışında aşağıda belirtilen özellikler kült filmlerde farklı kombinasyonlarda bulunabilir.

 • Genel olarak izleyicinin sınırlarını zorlar, rahatsız edici, yasaklı veya sansürlüdürler.
 • Tartışmalıdırlar. Sanatsal değerleri (bazılarının sinemaya ait olup olmadıkları dahi), sınırları zorlayıcı ve rahatsız edici olmaları sebebiyle yoruma açıktır.
 • Filmin kendisi kadar ön plana çıkan ve kült haline gelen karakter, tavır, sahne veya nesneler barındırırlar.
 • Ticari başarı, gösterim adedi, gişe hasılatı ve satış rakamları filmin kült statüsüne taşınmasında birincil derecede etkili değildir.

Kült Filmler ile İlgili Çelişkiler

Kült film izleyicisi tutucudur. Kült filmlere zaman ve mekan gözetmeksizin subjektif bir bağlılık gösterirler. Buna rağmen kült filmlere bakıldığında filmlerin tutucu olmadıkları görülür. Kült filmler genellikle akım, yöntem ve alışılmışlıkları değiştirerek kült olurlar.

Bir filmi kült film yapan biraz da alt kültürlere aitliği olarak yorumlanabilir fakat kült filmlerin bir çoğu klasik, modern klasik yada döneminin popüler sinemasının ürünleridir.

Farklı bir çelişki globalleşememiş kültler için geçerlidir. Filmin sadece lokal bir izleyici kitlesine ulaşması ve bu kitle içerisinde popüler olması fakat dünya sinemasında az bilinmesi birçok filmin kült statüsünde yanlış konumlandırılmasına sebep olur. Filmler yaşlandıkça bu yanılgı da artış eğilimi gösterir.

Kült Film ve İzleyici Kitlesi

İzleyici kavramı kült film için diğer filmlere göre farklılık gösterir. Kült film izleyicileri genellikle zaman içerisinde izleyici veya takipçi olmaktan daha fazlasına dönüşür. İzleyiciler genellikle objektif bakış açısını bir kenara bırakıp filmlere karşı tutku beslemeye ve kendileri için filmi külte evirmeye başlar.

Kült filmlerin uygun izleyicilerde düşünsel yıkma sebep oldukları görülebilir. Filmler sinemanın izleyici tarafından kabul gören anlatım yöntemi ve tekniğine müdahale ederler. Düşünsel yıkım genellikle düşünsel oluşumlar için fırsatları da izleyiciye getirir. Bu fikri oluşum, filmin kült statüsüne taşınmasında önem arzeder.

Önemli Kült Film Yönetmenleri ve Sinemacıları

 • Stanley Kubrick
 • Michael Haneke
 • David Cronenberg
 • David Lynch
 • Quentin Tarantino
 • Yılmaz Güney
 • Ken Russell
 • George A. Romero
 • John Waters
 • Russ Meyer
 • Michelangelo Antonioni
 • Pier Paolo Pasolini

Bazı yönetmenler sinemanın alt kültürleri içerisinde kült statüsündedir. Kült film yönetmeni veya kült yönetmen olarak nitelendirilen yönetmenlerin filmografileri incelendiğinde genelde yönetmenin pek az filminin kült statüsünde olduğu görülür -istisnalar mevcuttur-.

Aynı kült film tanımlamasındaki gibi kült yönetmen tanımlaması da yönetmenle ilişkisiz, yönetmenin takipçilerinin gösterdiği davranış şekli ile ilişkilidir.

En İyi Kült Filmler

Kült Filmler Listesi

*Liste filmleri yapım yılları yeniden eskiye olacak şekilde sıralanmıştır.

 1. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) – Larry Charles
 2. Borat Sagdiyev ana yurdu Kazakistan’dan ayrılıp Amerikan halkının yaşamı üzerine bir belegesel çekmek için Amerika’ya ulaşır. Amerikada karşılaştıkları sonrasında amacı çok farklı şekilde değişen Borat ne kadar tezat görünse de Amerikalılar ile aynı eğretilikte bir hayat duruşu sergileyecektir.

  Bilgi | Fragman

 3. The Room (2003) – Tommy Wiseau
 4. Johnny nişanlısı Lisa ile aynı evde yaşamaktadır. İş hayatı çalkantılı olsa da etrafında bir çok sevdiği insan ve dostu vardır. Ve hepsinden önemlisi biricik Lisa her zaman yanındadır. Lisa evliliklerine kısa bir süre kala Johnny’den sıkılır ve ilginç şekilde nişanlısını en yakın arkadaşı ile aldatmaya karar verir.

  The Room teknik ve öykü açısından olmaması gereken her şeyin tek tek gerçekleştiği, izleyicisini sinir veya gülme krizi arasında oynak bir noktada konumlandıran absürt kült.

  Bilgi | Fragman

 5. 24 Hour Party People (2002) – Michael Winterbottom
 6. 76 yılında Sex Pistols’ın konserine katılan Tony, bu deneyimden çok etkilenir. Arkadaşlarıyla birlikte Factory Records adında bir plak şirketi kurmaya karar verir. Factory Records zamanla en önemli Punk gruplarının yükselişine katkı sağlayacaktır.

  Bilgi | Fragman

 7. 25th Hour (2002) – Spike Lee
 8. Monty Brogan’ın hapse girmeden önceki son gününe tanıklık ederiz. Son gününü vedalaşmak ve hapse hazırlık için kara vermiş Monty aynı zamanda hapse girişine sebep olan hataları da sorgulamaktadır. Bu sorgu tabi ki öykünün ve Spike Lee’nin kabiliyetleriyle hepimize iner.

  Monty'nin dramı, Şehir karakter bütünleşmesi, günümüz insanının analizi, telkinlerin anlamsızlığı ve hesaplaşma üzerine.

  Bilgi | Fragman

 9. Donnie Darko (2001) – Richard Kelly
 10. Donnie Darko; ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve diğer herkes ile anlaşmazlık içerisinde olan bir lise öğrencisidir. Onu tek anlayan kendisi ile çıkma teklifini kabul eden kız arkadaşı Gretchen’dir. Donnie’nin aynı zamanda kendisine ara sıra görünen ve dünyanın sonunun geldiğini sürekli olarak tekrarlayan Frank isimli dev bir tavşan arkadaşı da vardır.

  Richard Kelly'nin ilk uzun metraj filmi olmasının yanında en iyi filmi. Bir gencin yaşayabileceği bir çok sıkıntıya toplum eleştirisi ile birlikte fantastik şekilde getirilmiş bir yorum.

  Bilgi | Fragman

 11. The Piano Teacher (La Pianiste) (2001) – Michael Haneke
 12. Erika Kohut bir piyano öğretmenidir. Annesi ile yaşan Erika, aynı zamanda sex üzerine farklı saplantılar taşımaktadır. Öğrencisi Walter, Erika’nın dikkatini çeker. Çift birbirlerine karşı olan duvarlarını yıkarak kısa sürede fantazilerini açık etmeye başlayacaklardır.

  Bir piyano öğretmeninin dramıdır filme konu olan. Yönetmenin ve sinema üzerideki etkinliğinin belki de daha doğrusu yönetmen sinemasının önemi gözler önüne serilir. Haneke batı toplumunun kendi zırvaları içerisinde boğulmasını bizlere ulaştırır.

  Bilgi | Fragman

 13. Ichi The Killer (Koroshiya Ichi) (2001) – Takashi Miike
 14. Sadomazoşist yakuza kiralık katil Kakihara, kaybolan patronunu aramaktadır. Kakihara’nın yolu Ichi ile kesişir. Ichi ise Kaihara’yı aratmayacak psikopatlıkta, soğukkanlı ve aynı zamanda kişisel bölünme sıkıntıları içerisindeki bir başka katildir.

  Takashi Miike'nin rahatsızlık edicilikte sınırları zorlayan marifeti. Doğrudan işkence sahnelerine kadraj dışından değil birebir maruz kalacağınız bir film. Bölünen, parçalanan vüdutlar, fışkıran kanlar, kopan uzuvların filme kattığı değer göz ardı edilemez.

  Bilgi | Fragman

 15. Memento (2000) – Christopher Nolan
 16. Leonard eşinin öldürüldüğü saldırı sırasında başına aldığı darbe sebebiyle kısa zamanlı hafıza kaybı atakları yaşamaktadır. Leonard yarım hafızasıyla eşinin katillerini bulmak için çabalayacaktır.

  Sinema tarihinin en karmaşık fakat buna rağmen en iyi yapılandırılmış kurgusuyla birlikte bir Christopher Nolan kült başyapıtı.

  Bilgi | Fragman

 17. American Psycho (2000) – Mary Harron
 18. New York City yatırım bankacılığı yöneticisi Patrick Bateman, şiddetli hedonistik fantezilerini derinlemesine araştırırken alternatif psikopat egosunu arkadaşlarından gizler.

  Bilgi | Fragman

 19. Fight Club (1999) – David Fincher
 20. Diğerleri gibi isimsiz bir ofis çalışanı, sistemin içerisinden ve sıkıcı hayatından kaçışı kanser destek gruplarına katılarak arar. Fakat asıl çözümü ve değişimi bir iş seyahatinde karşılaşacağı sabun satıcısı olan Tyler’ın liderlik ettiği dövüş kulübüne katılarak bulacaktır.

  Milenyumun girişinde tüm insanlığın suratına çarpılan, tarihin en açık kapitalizm, sistem ve birey eleştirilerinden biri olarak kısa zamanda modern klasikler arasında yerini alan bir başyapıt.

  Bilgi | Fragman

 21. Office Space (1999) – Mike Judge
 22. Aynı ofiste çalışan 3 arkadaş, yaptıkları işten ve yaşantılarından ciddi şekilde rahatsızlık duymaktadır. İş hayatı, yaşamlarını tehdit eder hale gelmiştir. Sorunun çözümü için işlerinin onlara kazandırdığı teknik bilgilerini ve yetkilerini kullanmaktan geri adım atmayacaklardır.

  Sizin oralarda kölelik bitmiş miydi? Office Space yeni kölelik düzeni ile ilgili çarpıcı eleştirilerini en naif şekilde izleyicisine aktarıyor. Maalesef çoğumuzun hayatı olan veya olacak "iş" için bizi dehşete düşüren durumlara sinema gözüyle bakıldığında nasıl bir karikatürün içerisinde olduğumuzu açıkça gösteriyor.

  Bilgi | Fragman

 23. The Matrix (1999) – Wachowski Brothers
 24. Sadece getirdiği teknolojik yenilikler ve bunların sinemaya katkısı ile en iyi filmler arasına girebilecek The Matrix, tüm senaryonun felsefe ile iç içe geçişen yapısı, yarattığı görsel dünya ile de sinema için verilmiş en iyi eserlerden biri.

  Bilgisayar hackerı Neo, kendisine gizemli şekilde ulaşan asiler sayesinde yaşamın ikinci bir katmanının olduğunu farkına varıp gerçeklere ulaşabilmek için mücadele vermeye başlayacaktır.

  Bilgi | Fragman

 25. Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) – Jim Jarmusch
 26. Siyahi bir Amerikan olan Ghost Dog mafyalara hizmet veren kiralık bir katildir. Kendisine rehber edindiği samuray öğretilerini içeren Hagakure kitabı Ghost Dog’a mafya ile ters düşmesine sebep olacak prensipler kazandırmıştır.

  Çelişkilerin harmanlanıp anlatım yöntemine dönüştüğü, Tsunetomo Yamamoto’nun Hagakure'sinin öykünün ana yapısını oluşturduğu, Jim Jarmusch'un en iyi filmlerinden biri.

  Bilgi | Fragman

 27. The Big Lebowski (1998) – Joel Coen, Ethan Coen
 28. Lebowski veya kendi istediği şekilde Dude bir isim karşıklığı sonucunda mafya ile çatışma haline girmiştir. Halısına işenmiş, küvetine ise sıçan atılmıştır. Dude ve arkadaşları mafyaya karşı birlikte hareket edeceklerdir.

  Eğer bu kadar yoksunluk içerisinde bir şeyi olduğundan iyi gösteren tek şeye sahipsek ve biri gelip onun üzerine işiyorsa bunun için savaşmaya değer. Big Lebowski inanılmaz mizahı, politik, din ve ekonomik göndermeleri, nihilizme uzanan tavrı, karakterleri tarafından ulaşılamayan ve çok kolay şekilde ulaşılabilen cazibe odakları ile mükemmel bir seyir keyfi yaratır.

  Bilgi | Fragman

 29. Pi (1998) – Darren Aronofsky
 30. Maximillian Cohen evrenin ve varoluşun sırrını matematik ile arayan bir yeni yetme bir dahidir. Evrenin sırrı için bulacağı çözüm büyük soruları cevaplandırabileceği gibi hayatı ve belki ekonomiyi manipüle edebilmek için de bir araç haline gelecektir.

  Darren Aronofsky'nin ilk film ile sinemaya yapılabilecek en iyi girişlerden birini sergilediği, matematik, sistem ve hayat üzerine çok fazla şey içeren atmosfer filmi.

  Bilgi | Fragman

 31. Frivolous Lola (1998) – Tinto Brass
 32. Lola ve Masetto İtalya’da yaşan birbiri ile evlenmek için bekleyen genç bir çifttir. Lola ve Masetto evlilik öncesi ilişki konusunda kriz halindedirler. Masetto gerdek gecesini beklerken, Lola tamamen azmış durumda vücudunu sergilemek ve sağa sola sürtmek için fırsat kollamaktadır.

  Bilgi | Fragman

 33. Dark City (1998) – Alex Proyas
 34. Bir adam, hatırlayamadığı bir eşi ve kabus gibi bir dünyayı içeren geçmişinin hatıralarıyla mücadele eder.

  Bilgi | Fragman

 35. Orgazmo (1997) – Trey Parker
 36. Dindar ve mazlum Joe Young evlenmek için Tanrı’dan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Para. Bir gün Tanrı adına dilenirken(!) aydınlanır ve evlenebilmek ihtiyacı olan paraya ulaşabilmek için porno film setinde süper kahraman rolü almaya karar verir.

  Bir çok ünlü ünsüzün yer aldığı, iyi sayılabilecek prodüksiyonu ile klasik haline gelmiş Trey Parker kültü.

  Bilgi | Fragman

 37. Trainspotting (1996) – Danny Boyle
 38. Edinburgh uyuşturucu sahnesine derinlemesine dalmış olan Renton, uyuşturucuların cazibesine ve arkadaşların etkisine rağmen hayata tutunmaya çalışacaktır.

  Bilgi | Fragman

 39. Crash (1996) – David Cronenberg
 40. James Ballard geçirdiği tarifk kazasının ardından, trafik kazalarına saplantılı şekilde tutkun ve bunu fetiş öğesine çevirmiş kişilerden oluşan bir alt kültür topluluğunu keşfeder. Geri kalan bolca metal, motor, kan ve spermdir.

  David Cronenberg'ün marifetiyle insanın yeni bir form arayışının, agresif ve yaratıcı şekilde resmedilmesi.

  Bilgi | Fragman

 41. 12 Monkeys (Twelve Monkeys) (1995) – Terry Gilliam
 42. Ölümcül bir virüs ile mücadele etmesi için zamanda yolculuk etmeye zorlanan mahkum Cole tutarsızlıkları sebebiyle akıl hastanesine kapatılır. Cole’un tek kurutuluş yolu hastanede taşnıştığı Dr. Kathryn Railly’nin kendisine inanmasından geçmektedir.

  Bilgi | Fragman

 43. The Usual Suspects (1995) – Bryan Singer
 44. San Pedro’da patlayan bir teknede, 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulunur. Patlamadan kurtulan Verbal Kint gizemi aydınlatmak için altı hafta öncesinden başlayarak yaşananları polise anlatacaktır.

  Neo noir'in en iyi örneklerinden biri olan Usual Suspects, akıcı ve katmanlı hikayesi sona kadar korunan ve sürekli gerilen merak unsurları ve benzersiz sonuyla bir Bryan Singer başyapıtıdır.

  Bilgi | Fragman

 45. Se7en (1995) – David Fincher
 46. Somerset ve Mills bir seri katilin peşine düşerler. Başlarda normal bir seri cinayet olayı gibi görünen cinayetler araştırıldıkça, arkasındaki seri katilin şaşırtıcı motivasyonu ortaya çıkacaktır.

  Eğer 90’larda güçlü bir neo noir döneminden bahsediyorsak bunda katmanlı yapısı öykü yapısı ve noir'in kritik referans noktalarına özel şekilde dokunmayı becermesi sebebiyle kült klasik Se7en’ın çok büyük katkısı vardır.

  Bilgi | Fragman

 47. Memories (Memorîzu) (1995) – Kôji Morimoto
 48. Boşlukta gül şeklinde yer alan sürrealistik bir yapı, kendisini koku bombasına dönüştüren bir araştırma görevlisi ve yaşamı amacını mekanikleşerek yitirmiş toplumdan oluşan koca bir şehir.

  Bilgi | Fragman

 49. Crumb (1994) – Terry Zwigoff
 50. Tartışmalı karikatürist Robert Crumb ve travma yaşayan ailesinin portresi.

  Bilgi | Fragman

 51. Aftermath (1994) – Nacho Cerdà
 52. Morgta cesetler üzerinde çalışan Forense’nin sapkınlık seviyesindeki iş ahlakı üzerine.

  İçeriği sayesinde uzun metraj gore filmler ile birlikte anılmaya devam edecek, ahlaki sınırları yıktığı gibi ceset üzerindeaidiyeti ve kimin ne hakkı olduğunu da sorgulatan orta metraj İtalyan filmi.

  Bilgi | Fragman

 53. Clerks (1994) – Kevin Smith
 54. Dante ve Randal iki kasiyerdir. Dante ufak bir marketi, Randal ise hemen yanında olan video kaset dükkanını idare etmeye çalışmaktadır. Dante; işi, kız arkadaşı ve diğer problemleri ile ilgili çözümlere filme konu olacak tek günlük zaman diliminde ulaşacaktır.

  Çalışma hayatına yaklaşımımıza referans olması gereken Kevin Smith kültü, sistemle küçük hesaplaşmaların en basit ve etkileyici yol göstericisi.

  Bilgi | Fragman

 55. Natural Born Killers (1994) – Oliver Stone
 56. Mickey ve Mallory yolculuklarına ve hayatlarına doğumlarından itibaren kendileri ile birlikte olan öldürme iç güdüsünün dışavurumu ile devam ederler. Arkalarında bir yığın ölü ve medyaya bolca malzeme bırakarak yol alırlar.

  Bilgi | Fragman

 57. Pulp Fiction (1994) – Quentin Tarantino
 58. Şeytanla yapılan anlaşma, hayatlarına hareket katmaya çalışan aşık bir çift, öldürmesi gereken adamların peşinden savrulan tetikçiler.

  Bilgi | Fragman

 59. Braindead (Dead Alive) (1992) – Peter Jackson
 60. Bir hayvanat bahçesi ziyareti sırasında Lionel Cosgrove’un annesini lanetli Sumatran maymununun saldırısına uğrar. Konu en başta çok önemsenmese de anne Vera’nın hastalığı gittikçe kötüleşir ve etraftakilere yayılmaya başlar. Lionel Cosgrove’un durumu kurtarmak için ilaçlardan çok daha fazlasına ihtiyacı vardır.

  Peter Jackson'ın tüm kabiliyetini sergilediği, sinemanın alt türlerine bıraktığı en büyük mirası. Gore filmlerin toplum yapısını en iyi eleştireni.

  Bilgi | Fragman

 61. Man Bites Dog (C’est arrivé près de chez vous) (1992) – Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde
 62. Amatör film ekibi, acımasız bir katil aynı zamanda zorba bir hırsız olan Ben’in günlük yaşantısını filme almaya başlar. Ben bir yandan hayata yaklaşımını ekibe anlatırken bir yandan da hırsızlığa ve insanları katletmeye devam eder. Kısa sürede film ekibi gördükleri karşısında amaçlarından kopmuş ve Ben’in hükmü altına girmiştir.

  Fransız 3 sinema öğrencisi; Rémy Belvaux, André Bonzel ve Benoît Poelvoorde'nin yazıp, yönetip, oynadığı Man Bites Dog içerdiği şiddet öğeleri, sınır tanımayan mizah anlayışı ile çok kısa sürelerde kült statüsüne yükselmiştir.

  Bilgi | Fragman

 63. Hard Boiled (Lat sau san taam) (1992) – John Woo
 64. Polis memuru, Tequila bir çatışmada kaybettiği partnerinin peşindensilah kaçakçılarının peşine düşmüştür. Kaçakçıların içine sızmak isterken kendisini iki farklı örgütün çatışmasının içinde bulacaktır.

  Bilgi | Fragman

 65. Reservoir Dogs (1992) – Quentin Tarantino
 66. Basit bir mücevher soygunu korkunç bir şekilde yanlış gider. Hayatta kalan suçlular içlerinden birinin polis muhbiri olduğundan şüphelenmeye başlar.

  Bilgi | Fragman

 67. Riki-Oh: The Story of Ricky (Lik wong) (1991) – Ngai Choi Lam
 68. Hapse atılan Riki-Oh Saiga, kısa süre içerisinde hapishanedeki çetelere ve onlara yaptıkları haksızlıklar için çanak tutan hapishane yönetimine haddini bildirecektir.

  Kısa zamanda kült statüsüne yükselmiş, kendine has atmosferi ve karakterleri ile görülebilecek en gore filmlerden bir tanesi.

  Bilgi | Fragman

 69. Begotten (1990) – E. Elias Merhige
 70. Begotten Tanrının kendini öldürmesini, tanrının cesedi ile hamile kalan bir kadını ve bu kadının oğlunun hikayesini anlatıyor.

  Öyküsü, belirsizlikleri, rahatsız ediciliği ve grafikleşen görsel yapısı ile sinema tarihinde kendisine özel yer edinen saklı bir hazine.

  Bilgi | Fragman

 71. Do the Right Thing (1989) – Spike Lee
 72. Brooklyn’in Bedford-Stuyvesant, siyahilerin çoğunlukta olduğu mahallede yılın en sıcak gününde, nefret ve bağnazlığın alevlenip şiddete dönüşmesi öncesinde herşey oldukça olağandır.

  Bilgi | Fragman

 73. Tetsuo, the Iron Man (1989) – Shin’ya Tsukamoto
 74. Metal Fetişisti olarak adlandırılan bir adam, sevgilisine gitmeye çalışan başka bir adam tarafından öldürülür. Metal Fetişisti’nin laneti; adam üzerinde kısa sürede onu dengesiz şekilde çalışan metal, motor, robot, insan hibridine evirerek ortaya çıkacaktır.

  Bir metal insan hibritinin, her ikisinin de sınırlarını yıkan öyküsü. Tetsuo, the Iron Man neredeyse makineleşmiş Japon toplumunun karanlık yansıması.

  Bilgi | Fragman

 75. They Live (1988) – John Carpenter
 76. Nada günlük yaşantısına ekmeğinin peşinde koşan bir inşaat işçisidir. Bir gün taktığı bir gözlük ile içinde bulunduğumuz sistemin çözümünü görmeye başlar. Ve hiç vakit kaybetmeden sistemin istilasına ve istismarına karşı hepimiz için mücadele etmeye girişir.

  John Carpenter'ın agresif sinema yaklaşımının alegorik öykü yapısı ile birleşmesi sonucunda, sistem eleştirisinin uç noktalara taşındığı klasik bir kült.

  Bilgi | Fragman

 77. Akira (1988) – Katsuhiro Ôtomo
 78. Kaneda kaçırılan ve devletin gizli projesine dahil edilen arkadaşı Tetsuo’nun peşine düşmüştür. Bu takip ile Kaneda; politikacılar, bilim adamları, aktivistler ve askeriye ile birlikte Tokyo Olimpiyat stadında gerçekleşecek olan son mücadelenin parçası olacak, gizli proje Akira’nın sırlarını öğrenecektir.

  Tüm zamanların en iyi animeleri arasında yer alan Akira, post nükleer savaş ile ilgili öngörüleri önümüze seriyor.

  Bilgi | Fragman

 79. The Lost Boys (1987) – Joel Schumacher
 80. İki genç, dul anneleri ile birlikte yeni bir kasabaya yerleşirler. Çok zaman geçmeden etraflarında gerçekleşen faili meçhul cinayetler ve kendilerininden sonradan dail olacakları toplumdan kopuk bir yaşantı içerisindeki gençler dikkatlerini çekecektir.

  Bilgi | Fragman

 81. Bad Taste (1987) – Peter Jackson
 82. Derek arkadaşları ile birlikte küçük bir kasabada yaşayan insanların ortadan kaybolmalarının sebebini araştırmaktadır. Kısa zaman içerisinde kasabanın insan formuna yakın uzaylılar tarafından istila edidiğini ve insanların ise sadece uzaylıların yemeklerine dönüştüğünü fark ederler.

  Bu filmin büyüklüğünü anlatmak için Lord Of The Rings’ten bahsetmeye gerek yok. Bad Taste; Peter Jackson’ın azmedip becerdiği, yazdığı, oynadığı, yönettiği, finanse ettiği şaheserdir. Yapımı 4 yıl süren film sadece hafta sonları çekilmiş, filmde Peter Jackson ve yakın arkadaşları rol almıştır.

  Bilgi | Fragman

 83. Day of the Dead (1985) – George A. Romero
 84. Zombiler tarafından çevrelenmiş pek de güvenli olmayan son kalelerinde hayatta kalma mücadelesi veren bir grup asker ile onların hükmü altına girmeyi reddeden araştırmacıların istismar üzerine kurulu öyküsü.

  Zombi insan ilişkisini, zombilere olan farklı yaklaşımı ile düşündürücü noktalarda konumlandıran Romero kültü.

  Bilgi | Fragman

 85. Re-Animator (1985) – Stuart Gordon
 86. Kaçık öğrencimiz Herbert West yeni geldiği okulda daha ilk günden profesörü ile ölümden sonra beyin aktiviteleri konusunda tartışır. Tekinsiz hareketleriyle etrafındaki herkesin tepkisini kısa sürede çekmeyi başaran West’in bir bildiği vardır. West çalışmaları ile ulaştığı formül sayesinde ölüleri diriltebilmektedir.

  Neredeyse tüm Pre-Code Horror kuşağına selam çakan, ölümsüzlük arayışındaki, 80'lerin kült klasiği Re-Animator.

  Bilgi | Fragman

 87. Amadeus (1984) – Milos Forman
 88. Kraliyet bestecisi Salieri yetenek abidesi Wolfgang Amadeus Mozart ile karşılaşır. Salieri, uçkurunun peşinden giden genç Mozart’a bahşedilen dehanın kendisinden mahrum bırakılmasının travmasını yaşamaya başlar. Mozart kendisine bir yandan da hayranlık besleyen Salieri’nin etkisi altında kariyerine devam edecektir.

  Bilgi | Fragman

 89. This Is Spinal Tap (1984) – Rob Reiner
 90. Grup isminin bulunmasından, sonu gelmeyen mübalağlara, grup elemanlarının ölüm hikayelerinden, ekipman saplantılarına, yaşanan menajer krizlerinden tüm headbanger ahmaklıklarına kadar hepsi için This is Spinal Tap.

  Rock, metal, punk ve benzer alt türlerde yer alan grupların geçmişlerine biraz hakim olanların kesinlikle sayısız gönderme bulabileceği bir mockumentary.

  Bilgi | Fragman

 91. The Toxic Avenger (1984) – Michael Herz, Lloyd Kaufman
 92. Zengin ve kaslı çocuklar ile popüler ve güzel kızların kabul edilemez tavırları ve yaşanan akıl almaz bir kaza kahramanımız paspasçı Mitchell Cohen’i süper kahramana dönüştürecektir. The Toxic Avenger tüm loserların sesi olacaktır.

  Sayısız gizli ve açık toplum, emniyet güçleri, mafya, siyaset ve düzen göndermeleri, eleştirel ve politik yapısı ile kült bir klasik.

  Bilgi | Fragman

 93. Repo Man (1984) – Alex Cox
 94. Repo adamları, borçları karşılığı arabalarını ipotekleyen kişilerin altından borçlarını ödemediklerinde arabaları çalan kişilerdir. Kanuni yöntemler bulunurken yaptıkları, zor kullanmaları ve yöntemleri düpedüz hırsızlıktır fakat içerisinde garip ve samimi bir adalet duygusu da barındırır.

  Bazen kendi adalet ve ekonomik sisteminizi kurmanız gerekir. Uzaylılar, punk müzik ve repo adamları buna yardımcı olacaktır.

  Bilgi | Fragman

 95. Return of The Aliens: The Deadly Spawn (1983) – Douglas McKeown
 96. The Deadly Spawn uzaydan düşen bir meteor ile Dünya’ya gelen yaratıkların ufak bir kasaba içerisinde kısa bir zamanda yayılması ve yarattığı kaosu anlatıyor.

  Düşük bütçesine rağmen The Deadly Spawn oldukça iyi kotarılmış, özellikle görsel efektleri ile ön plana çıkabilen bir B filmdir.

  Bilgi | Fragman

 97. Videodrome (1983) – David Cronenberg
 98. Max Renn pek de hoş olmayan içeriklere yer verilen küçük bir tv kanalını yönetmektedir. Yeni içerik arayışı içeirisinde Videodrome’u keşfeder ve kullanmak ister. Fakat hükmeden Max değil, Videodrome olacaktır.

  David Cronenberg yaklaşımı ile insan vücudu üzerinden, medyanın bizi sürekli olarak cezbeden yıkımı.

  Bilgi | Fragman

 99. Dünyayı Kurtaran Adam (1982) – Çetin İnanç
 100. Gezegenimizi kurtarmak için uzay araçları ile dünyaya inen Murat ve Ali, canavarlar ve yaratıklarla hepimizin geleceği için amansız bir mücadeleye girişecektir.

  Arkasındaki fikir, cüretkarlığı, cesareti, denemeleri, ardı gelmeyen mesaj kaygısı, Star Wars'tan tüydürme kesitleri, efektleri, oyunculuğu, kostümleri... Kısacası görünen ve duyulan her şeyi ile başlı başına bir kült.

  Bilgi | Fragman

 101. Basket Case (1982) – Frank Henenlotter
 102. Duane Bradley etrafındakiler tarafından daha sonra yaratık veya canavar olarak nitelendirilecek parçası ile birlikte intikam için bir dizi doktoru ziyaret etmektedir. İkili intikam için doktorları sırayla katlederken, kaldıkları oteldeki meraklı misafirler ise Duane’in yanından ayırmadığı kutunun içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

  Bilgi | Fragman

 103. Blade Runner (1982) – Ridley Scott
 104. Eski polis memuru Rick Deckard, kaçarak dünyaya geri dönen ve Los Angeles’ta yaşamakta olan android insan klonlarının yok etmekle görevlendirilmiştir.

  Yapay zeka üzerine söylenecek çok bir şey bırakmayan Ridley Scott'un en iyi filmleriden biri. Çözülemeyen insan-android yakınlaşması üzerine çok şey söyleyen, bilim kurgu sinemasının referans filmlerinden.

  Bilgi | Fragman

 105. Pink Floyd: The Wall (1982) – Alan Parker
 106. Sorunlu bir rock yıldızı olan Pink, yaşadığı zorluklar üzerinde temellendirerek yarattığı fiziksel ve sosyal izolasyonunun ortasında deliliğe doğru ilerlemektedir.

  Bilgi | Fragman

 107. Yol (1982) – Şerif Gören, Yılmaz Güney
 108. Seyit Ali ve diğer 4 mahkum yarı açık İmralı Cezaevin’den bayram iznine çıkarlar. Mahkumlardan her birinin bu izinde yaşaması gereken kendine ait hikayesi vardır. Mahkumlardan Seyit Ali, kendisini aldatan karısını tüm kötü koşullara rağmen ailesinden teslim alıp, töre gereği öldürmelidir.

  Bilgi | Fragman

 109. Possession (1981) – Andrzej Zulawski
 110. Anna ve Mark ayrılığın eşine gelmiş evli bir çifttir. Mark ayrılıklarının sebebini araştırmaya çalışırken Anna’nın içine düştüğü histerik ve ruhsal sıkıntılar açığa dökülecek ve Anna’nın sürrealistik sorunları açığa çıkacaktır.

  Korku, gerilim öğelerini en iyi şekilde harmanlayan Possesion, eşine az rastlanır sürrealistik bir kült baş yapıttır.

  Bilgi | Fragman

 111. Evil Dead (1981) – Sam Raimi
 112. Beş üniversite öğrencisi arkadaş biraz rahatlamak için ıssız arazide bulunan bir kabinet içerisinde zaman geçirmeye karar verirler. Ev içerisinde bulacakları bir kitap ile teyp onları korkunç sonlarına götürecek katliamı başlatacaktır.

  Etrafımızda bulunan her şeyin vakti geldiğinde yaşamımızı tehdit eder konuma gelebileceğini yönetmen Sam Raimi korku potasından geçirerek en çiğ haliyle Evil Dead içerisinde anlatmış. Arkasından yığınla filmi splatter kategorisine sürükleyen korku türündeki kült klasik.

  Bilgi | Fragman

 113. Cannibal Holocaust (1980) – Ruggero Deodato
 114. Gerçek yamyamların arayışı için Güney Africa ormanlarının derinliklerine giren ve artık kendilerinden haber alınamayan belgesel ekibinin kurtarmak üzere aynı bölgeye giden kurtarma ekibinin yerli yamyam kabileler ile yaşadıkları üzerine.

  Cannibal Holocaust, tüm zamanların en tartışmalı filmlerinden birisidir. İçerdiği şiddet, tecavüz, ölüm, işkence görüntülerinin yanı sıra bu görüntülerin snuff olup olmadığı uzunca süre tartışılmıştır. Film 60 ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman

 115. Kagemusha (1980) – Akira Kurosawa
 116. Japonya’da sivil savaş hüküm sürerken güçlü bir derebeyi hayatını kaybeder. Derebeyinin yöneticileri yoksul bir hırsızı derebeyi öldükten sonra derebeyinin yerine getireceklerdir.

  Bilgi | Fragman

 117. Altered States (1980) – Ken Russell
 118. Eddie Jessup’ın halüsinasyon tankları kullanarak çeşitli çözümlere ulaşma çabalamaktadır. Bu çabalar başlarda çok tepeden bakan sorulara yönelik olsa da asıl çözümlenmesi gereken’in Jessup’ın kişisel sorunları olduğu anlaşılır.

  İnsanın sırlarını primat seviyesine inerek keşfetmeye çalışan Eddie'nin, izleyicilerin görsel ve düşünsel sınırları genişleten öyküsü.

  Bilgi | Fragman

 119. The Brood (1979) – David Cronenberg
 120. Bir adam, acımasız bir dizi cinayetin ortasında, alışılmadık bir psikoloğun sorunlar yaşayan karısına uygulanan terapi tekniklerini ortaya çıkarmaya çalışır.

  Bilgi | Fragman

 121. The Warriors (1979) – Walter Hill
 122. Warriors isimli çete New York’ta bulunan diğer çetelerinde katılımıyla gerçekleşecek olan bir toplantıya davetlidir. Toplantıya her çeteden 9 kişinin katılması ve tüm katılımcıların silahsız olması gerektiği vurgulanır. Warriors’ta diğer çeteler ile birlikte yapılacak açıklamaları dinlemek için meydandadır.

  Ezilenlerin ve yabancılaştırılanların birlik olma şansının tükendiği anın tek sorumlusu olarak gösterilen Warriors çetesinin eve dönüş hikayesi.

  Bilgi | Fragman

 123. Attack of the Killer Tomatoes! (1978) – John De Bello
 124. Hormonu bol domatesler artık yeter demiş ve insanlara karşı atağa geçmeye başlamışlardır. Otorite odalara sıkışıp, durumu hafife alsa da artan saldırıların ardından gerekli ciddiyet gösterilerek domateslere karşı savaşılmaya başlanır.

  Attack of the Killer Tomatoes! felaket türüne olağan dışı şekilde yaklaşan bir absürd kült.

  Bilgi | Fragman

 125. Faces of Death (1978) – John Alan Schwartz
 126. Faces of Death zaman içerisinde içeriğinde yer alan ölüm ve ölü görüntüleri ile istismar sinemasının en sert filmlerinden biri haline gelir. Faces of Death parçası olduğu Mondo alt türünün de daha çok gore görüntüler ile anılmasının en önemli sebeplerinden birisi olacaktır.

  Faces of Gore'dan çok daha önce yapılmış Faces of Death, içerdiği gore ve rahatsız edici görüntüler sebebiyle dünyada 40'tan fazla ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman

 127. I Spit on Your Grave (Day of the Woman) (1978) – Meir Zarchi
 128. Üzerine çok konuşulan genel olarak beğenilmemesi içinde oldukça fazla unsur barındıran bir film. I Spit on Your Grave, Straw Dogs öykü gelişimi ile paralellikler taşır. Jennifer kitabını yazmak -hikaye aslında tam olarak kendisini anlatmaktadır- için şehir

  Kırsal-kent çatışmasının sinema tarihindeki en mütevazi ve keskin şekilde anlatıldığı filmlerden biri.

  Bilgi | Fragman

 129. Eraserhead (1977) – David Lynch
 130. Henry Spencer; endüstriyel çöplüğün, kız arkadaşının, dar ve izbe sayılabilecek evlerin arasında sıkışıp kalmıştır. Bunlara ilave olarak yaratık olarak nitelendirilebilecek çocuğu her şeyi daha da kötüleştirecektir.

  David Lynch'in daha ilk filminden izleyicisine kendisi ile ilgili birçok öngörüde bulunabilme imkanı sağlayan Eraserhead diğer filmleri gibi bir çok belirsizlik ve soru işareti ile birlikte geliyor.

  Bilgi | Fragman

 131. House (Hausu) (1977) – Nobuhiko Ôbayashi
 132. Oshare babasının kız arkadaşının yaz tatilinde kendileri ile birlikte zaman geçicereğini öğrenince onlardan uzaklaşmak için arkadaşları ile birlikte halasının evine gitmeye karar verirler. Hala evi son derece huzur dolu ve sakin bir yer gibi görünmesine rağmen kısa zamanda gariplikler yaşanmaya başlanacaktır.

  Yönetmen Nobuhiko Ôbayashi'nin yarattığı yumuşak ve duygusal atmosfer, filmin ilk doruk noktasından sonra olabilecek en sert şekilde yırtılırken yerini, psychedelic ve absürt bir atmosfere terk ediyor. Absürt film kavramının en iyi örneklerinden biri.

  Bilgi | Fragman

 133. Carrie (1976) – Brian De Palma
 134. Asosyal Carrie hayatının en büyük şansını yakalamıştır. Toplum içerisine karışabileceği mezuniyet törenine okulun en yakışıklı erkeği ile katılacaktır. Dindar annesi Carrie’yi günahlarla dolu bu geceden esirgemeye çalışsa da Carrie geceyi herkes için unutulmayacak bir deneyime çevirecektir.

  Gerilimin her saniyesinde tepeye doğru taşındığı, muhafazakarlık, gençlik ve okul hayatının acımasızlaşağı sınır çizgileri üzerine keskin bir anlatım.

  Bilgi | Fragman

 135. Network (1976) – Sidney Lumet
 136. Yıllardır haberleri sunan Bay Beale, haberlerin insanların kafalarındaki büyüklük ile gerçekteki küçüklükleri arasında sıkışmıştır. Beale kariyerin mutlak zirvesindedir. Beale, yalan söylemekten sıkılmış ve tüm dünyaya gerçekleri haykırmak için patlamaya hazır bir bomba gibidir.

  Haber sunuculuğundan, reddetmenin ve karşı çıkmanın televizyondaki şeyhliğine evrilen Beale'in, hepimizi ilgilendiren imgesel intiharını konu alan Network Sidney Lumet'İn en iyilerinden.

  Bilgi | Fragman

 137. Monty Python and the Holy Grail (1975) – Terry Gilliam, Terry Jones
 138. Kral Arthur yuvarlak masa şovalyeleri ile birlikte ve tabi ki tanrının rehberliğinde Kutsal Kase’yi aramak için yola çıkar. Amansız ve garipliklerle dolu engelleri aşmak ise sanılandan daha zorlayıcı olacaktır.

  Tüm Monthy Phython serisi filmleri gibi hedefine doğrudan ulaşmayı tercih etmiş bir başyapıtla karşı karşıyayız. Sorgulamanın; politikadan dogmalara, cinsellikten dine, hiyerarşiden kahramanlığa kadar bir çok kavram ile bir araya getirildiği fantastik komedi filmlerinin belki de en iyisi.

  Bilgi | Fragman

 139. The Rocky Horror Picture Show (1975) – Jim Sharman
 140. Çok yakında evlenecek olan Brad ve Janet çok da tekin olmayan güzergahlarında araçları ile birlikte seyrederken yolda kalırlar. Yardım aramak için başvurdukları yer ise dünyadan uzak fakat kendisi tek başına bir dünya olan Tim Curry’nin inanılmaz oyunculuğuyla canlandırdığı Dr. Frank-N-Furter kendi tabiriyle transseksüel Transilvanya’nın tatlı travestisinin şatosudur.

  Transseksüel Transilvanya’nın tatlı travestisi; şatosunun kapılarını, arzularının kölesi olan herkes için açıyor.

  Bilgi | Fragman

 141. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) – Pier Paolo Pasolini
 142. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da, dört faşist dokuz erkek ve dokuz kız çocuğu alı koyarak onları yüz yirmi günlük fiziksel, zihinsel ve cinsel işkenceye maruz bıraklar.

  Pasolini'nin alegorik olarak faşist sistemi eleştirdiği, görsel içerikleri sebebiyle yasaklansa da politik olarak çok daha vurucu olan baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman

 143. Emmanuelle (1974) – Just Jaeckin
 144. Bangkok’ta yaşayan Fransız diplomat ve genç eşi Emanuelle evlilik dışı ilişkiler konusunda son derece hoşgörülüdürler. Emanuelle kocasıyla birlikte olmaktan hem mutlu olup hem de çok fazla şey öğrenmesine rağmen yine de bununla yetinmeyecektir.

  Emmanuelle erotik sinema için bir dönüm noktasıdır. Hem dönemi dinamiklerinden faydalanarak erotik sinemanın sınırlarını genişletmiş hem de ardından gelen serileri ile erotik sinemayı uzun süre domine etmiştir.

  Bilgi | Fragman

 145. Phantom of the Paradise (1974) – Brian De Palma
 146. Yetenekleri ve yaptığı kompozisyonu ile ön plana çıkmayı başaran Winslow’un müzik sektörünü avucunun içerisinde tutan, ruhunu şeytana satmış bir kodaman ile şöhret yolundaki macerası üzerine.

  Phantom of The Opera'nın rock müzik üzerinden tüm sektörü eleştiren, dinleyiciler dahil sektörün içindeki bir çok sahteye ışık tutan uyarlaması.

  Bilgi | Fragman

 147. The Texas Chain Saw Massacre (1974) – Tobe Hooper
 148. Beş arkadaş büyükbabalarının mezarını ziyaret için çıktıkları yolda psikopat yamyam bir ailenin ev sahipliği yaptığı malikhaneye tek tek esir düşerler. Sonrası ise dehşet ortamından kaçmak için verilecek mücadeledir.

  Exploitation, teen slasher alt türlerinin en yetenekli tetikleyicisi, korku türünü günümüze eviren film. Gore gibi görülmesine rağmen neredeyse çok az gore öğe barındırması ayrıca Leather Face karakterinin karmaşık yapısı filmin diğer öne çıkan noktaları.

  Bilgi | Fragman

 149. Zardoz (1974) – John Boorman
 150. Öldürmenin iyi olduğu telkininde bulunan tanrı ve ağzından halk üzerine silahlar püskürten Zardoz’un yönlendirmesiyle savaşçı Zed, izole şekilde yaşayan üst sınıf olan Vortex topluluğuna karşı acımasız bir mücadeleye girecektir.

  Mükemmele ulaşma yolunda soyutlanmanın ve ayrıştırmanın, sonucunun öteilerin anarşisine dönüşmesi üzerine.

  Bilgi | Fragman

 151. Fantastic Planet (1973) – René Laloux
 152. Mavi devlerin hüküm sürdüğü sürreailistik bir gezegende, domine edilen humanoidler liderlerine karşı isyan etmeye başlar.

  Bilgi | Fragman

 153. The Exorcist (1973) – William Friedkin
 154. 12 yaşındaki kız çocuğu gizemli bir varlığın etkisi altında kendisine zarar vermektedir. Onu kurtarmak isteyen annesi rahip Max von Sydow’dan yardım alacaktır.

  The Exorcist, tüm zamanların en korkunç filmleri arasında gösterilen ve en çok gönderme yapılan korku filmlerindendir.

  Bilgi | Fragman

 155. Pink Flamingos (1972) – John Waters
 156. Divine “yaşayan en pislik insan” ünvanına sahiptir. Bu ünvana ortak olmaya çalışan ve bunun için çocuklara uyuşturucu satıcılığından, tecavüzleri sonucunda doğan çocukların satılmasına kadar bir çok pis işe bulaşan Connie ve Raymond çifti Divine’ı daha da kötü olması için tetikleyecektir.

  John Waters'ın galeyana getirecek şekilde biçimlendirilmiş, karakterleri, öyküsü ve çekim şekliyle izleyicinin baş belası olan filmi.

  Bilgi | Fragman

 157. Aguirre, the Wrath of God (1972) – Werner Herzog
 158. 16. yy’da altın ve El Dorado’ya ulaşma çabasındaki ufak bir İspanyol istilacı birliği içerisinde, asi Aguirre amaçları doğrultusunda komutayı eline alıp kendisinin ve yanındakilerinin kaderini belirleyecektir.

  Bilgi | Fragman

 159. Fritz the Cat (1972) – Ralph Bakshi
 160. Fritz; radikal politikler, uyuşturucu, din, sınıf bunalımları içerisinde kaybolmuştur. Tüm sıkıntılarının çözümü daha fazla seks, şiddet ve orgyden geçer.

  Amerika'da X Rated olarak derecelendirilen ilk animasyon filmi. Film içerdiği göndermeler, dönemin sınıf yapısına, iktidar, militarizm, 68 kuşağı ve bir çok önemli kavramına yaptığı eleştiri/göndermeler ile kısa bir 60'lar Amerika özetidir.

  Bilgi | Fragman

 161. Vanishing Point (1971) – Richard C. Sarafian
 162. Kowalski bir araba teslimatçısıdır ve elindeki iş için kullandığı aracı San Francisco’ya götürmesi gerekiyordur.

  Her zaman başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Başarı ve sonuçta. Yol vardır; alınması gereken, var olunabilinen. Vanishing Point ile aracın ve yolun imgesel olarak kazandığı değere şahit oluyoruz.

  Bilgi | Fragman

 163. The Devils (1971) – Ken Russell
 164. 17. yüzyıl Fransa’sında Peder Urbain Grandier, Loudun şehrini Cardinal Richelieu’nun yolsuzluğundan korumak istiyor. Tüm şehri ele geçirecek histeri cinsel olarak bastırılmış bir rahibe tarafından büyücülük yapmakla suçlandığında ortaya çıkacaktır.

  İnanç ve kült kavramları üzerine yapılmış en yıkıcı filmlerden birisi, yasaklı ve kült bir Ken Russell baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman

 165. Straw Dogs (1971) – Sam Peckinpah
 166. David Sumner eşi Amy ile birlikte kısa süreliğine Amy’nin çocukluğunu geçirdiği kasabaya yerleşirler. Matematikçi David sessiz sakin kasabada işi üzerine yoğunlaşacakken eşini ihmal etme hatasına düşer. Eşi ise David’i cezalandırmanın yolunu kaldıkları evin tamiratıyla ilgilenen adamları peşine takmakla bulur.

  Kırsal-kent çatışmasının referans filmlerinden biri haline gelmiş karakter değişiminin zirve yaptığı, gerilim içerisinde izleyicisini son sahnesine rahatlıkla taşıyan Sam Peckinpah klasiği.

  Bilgi | Fragman

 167. A Clockwork Orange (1971) – Stanley Kubrick
 168. kendi küçük çetesinin sadist lideri olan Alex, etrafa korku ve terör salmaktadır. Alex polisler tarafından yakalanır ve hapsedilir. Hapisteki iyileşen tavırları ile kendisine reddedemeyeceği bir teklif yapılır. Deneylerde kobay olmayı kabul ederse tahliye edilecektir. Alex sonunda kişiliğine saldırıya dönüşecek kobaylık deneyimi için “evet” cevabını verecektir.

  Malcolm McDowell'ın mükemmel oyunculuğu ile canlandırılan Alex karakteridir A Clockwork Orange'a konu olan. Konu olan iç güdülerimiz ve içinde yer bulmaya çalıştığımız dünya ile yaşadığımız çelişkilerimizdir. Özgürlüğün bedelidir veya özgürlüğün sınırlarıdır belki de izlediğimiz. Kubrick şaheseri defalarca izlenmeyi hak eder.

  Bilgi | Fragman

 169. Punishment Park (1971) – Peter Watkins
 170. Eli silahlı ve devlete bağlı otoriteye tutsak düşmüş olan bir grup; özgürlükçü, hippi, isyankarın özgürlüklerini tekrar elde edebilmek için yapabilecekleri tek şey otoritenin isteğini yerine getirmektir. Bunun için verilen süre içerisinde engelleri aşarak özgürlüklerinin sembolü haline zorla dönüştürülecek olan bayrağa ulaşmaları gerekir.

  Reddetmenin, isyanın ve doğruyu savunmanın sonsuz açıklıklarında ölümlerine doğru kaçan isyankarların imgeleşen öyküsü. Amerika’nın tüm dünya insanlarına vaatleri için açık saldırı.

  Bilgi | Fragman

 171. Performance (1970) – Donald Cammell, Nicolas Roeg
 172. Şiddet saçan bir gangster yaptığı hata sonrasında, eski bir rock yıldız olan Mick Jagger’ın bohem evinde mafyadan saklanmaktadır. Adapte olmaya çalıştığı yeni yaşam şekli yeni hatalara sebep olacaktır.

  Bilgi | Fragman

 173. Easy Rider (1969) – Dennis Hopper
 174. Wyatt ve Billy motorsikletli hippilerdir. Film bu ikilinin L.A.’den New Orleans’a doğru yol alma hikayesini içerir. Bu yolculukta karşılaşacakları; bolca uyuşturucu, kırsal insanın akıl almaz tavırları ve bela olacaktır.

  Toplumların sahip olduğu bazı sosyolojik bozukluklar zaman ve konum tanımıyor. Easy Rider farklılıkları ve özgürlükleri sebebiyle başlarına gelmedik kalmayan iki arkadaşı konu alıyor.

  Bilgi | Fragman

 175. Rosemary’s Baby (1968) – Roman Polanski
 176. Genç çift Rosemary ve Guy, hayatlarına yeni taşındıkları evde devam edeceklerdir. Zaman içerisinde taşındıkları ev ve komşularından ve hatta en aykını Guy’dan rahatsızlık duymaya başlayacak Rosemary yaşamının büyük bir risk altında olduğunu anlayacaktır.

  Bilgi | Fragman

 177. Barbarella (1968) – Roger Vadim
 178. 41. yüzyıldan bir astronot olan Barbarella zorunlu iniş yaptığı gezengende şeytani bilim adamı Durand Durand’a karşı mücadele etmeye başlayacaktır. Bu süre içerisinde kadın olarak yabancı olduğu bir çok zevk ile ilk defa tanışacaktır.

  Jane Fonda'nın daha ilk sahneden ve devamında gelen süre boyunca izleyicileri büyülediği, erotik olmanın kıyısından dönmüş kült klasiği.

  Bilgi | Fragman

 179. If…. (1968) – Lindsay Anderson
 180. İngiltere’de köklü bir özel okulda hiyerarşiye karşı öğrenci Mick Travis, bir devrimi örgütleyip yönetmeye sorumluluğunu üstlenecektir.

  Bilgi | Fragman

 181. Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965) – Russ Meyer
 182. Varla, Rosie ve Billie erkek arkadaşını öldürdükleri genç bir kızı yanlarına rehine olarak almalarının ardından yabanın ortasında bulunan bir eve giderler. Evde kötürüm bir adam 2 oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Kızlar adamın saklanmış bir miktar parası oluğunu öğrendiklerinde hesaplaşma başlayacaktır.

  Carsploitation alt kategorisinde yer alan Faster, Pussycat! Kill! Kill! tüm içeriğini isimindeki kelimeler ile özetliyor. Ve aslında vadettiğini de kısmen veriyor. Hızlı arabalar, kalça ve memelerden gözlerinin ayıramayacağınız oyuncular, bazılarının sebebi anlaşılabilir bazılarının ise anlaşılmaz olan hızlı cinayetler.

  Bilgi | Fragman

 183. Onibaba (1964) – Kaneto Shindô
 184. Savaşa giden Kichi’nin eşi ve annesi açlıktan kırılmaktadır. İkili açlıktan ölmemek için savaştan kaçan samuray ve askerlerin eşyalarını ele geçirip satmaktadır. Ta ki oğul/eş Kichi’nin yakın arkadaşı sağ olarak savaştan dönüp Kichi’nin eşine sarkıntı olmaya başlayıncaya kadar.

  Savaşın ardından geride kalanlara dair en etkileyici yapımlardan biri. Kısıtlı olanak ile Kaneto Shindô'nun yarattığı atmosfer ve karakter dinamikleri filmi başyapıt seviyesine taşıyor.

  Bilgi | Fragman

 185. Harakiri (Seppuku) (1962) – Masaki Kobayashi
 186. Feodal bir efendinin sarayında düştüğü fakirlik sebebiyle seppuku talep eden Hanshiro Tsugumo, daha önce aynı taleple gelen başka bir roninin intihara nasıl zorlandığını öğrendiğinde hesaplaşmasının dozunu daha da arttıracaktır.

  Bilgi | Fragman

 187. The Exterminating Angel (El Ángel Exterminador) (1962) – Luis Buñuel
 188. Cemiyet hayatını sonuna kadar yaşamayı hakeden sosyetik bir grup; eşleri, mücevherleri, şık giysileri ve tüm egoları ile geceyi geçirmek için bir malikhanede toplanırlar. Fakat onları malikhanede tutan başka bir şey vardır; aşılamayan sınırlar.

  Luis Buñuel'in cemiyet hayatını alt üst edip içini dışını açık ettiği sürrealizmin sınırlarında dolanan muhteşem filmi.

  Bilgi | Fragman

 189. Plan 9 from Outer Space (1959) – Edward D. Wood Jr.
 190. Uzaylılar Dünya’ya saldırır ve korkunç “Plan 9” u harekete geçirir. Uzaylılar Dünya’nın ölülerini diriltirken, yaşayanların hayatı tehlikeye girer.

  Bilgi | Fragman

 191. Godzilla (Gojira) (1954) – Ishirô Honda
 192. Nükleer testler sonucu denizde uyanan dev canavar Gojira dehşet saçmaya başlar. Gojira Tokyo’ya ilerler. Gojira’nın başkente getireceği yıkımı durdurmanın bedeli genç bir doktorun vicdan hesaplaşmasından geçmektedir.

  Bilgi | Fragman

 193. The Third Man (1949) – Carol Reed
 194. Roman yazarı Holly Martins, arkadaşı Harry Lime’ı ziyaret için gittiği savaş sonrası Viyana’sında gizemli ve karışık bir cinayeti aydınlatmak için çabalayacaktır.

  Klasik noir'in geç döneminde gelen fakat buna rağmen noir dahil klasik sinemanın en önemli filmlerinden biri olan Third Man, Alman dışavurumculuğunun; ışıktan mimariye, kadrajdan alan derinliklerine kadar tüm becerilerini kullanarak noir için referans bir filme dönüşür.

  Bilgi | Fragman

 195. Freaks (1932) – Tod Browning
 196. Sirk trapez sanatçısı Cleopatra yine sirkte çalışan cüce Hans’a karşı ilgili duymaktadır. Bu ilgilisi çok kabul görmese de evlilik planları tüm hızıyla sürmektedir. Evlilik yemeğinden hemen önce Cleopatra ilişkisi ve asıl duyguları ile ilgili fikirlerini diğerleri ile paylaşma hatasına düşecektir.

  Çekildiği dönem düşünüldüğü önemi daha fazla anlaşılacak bir kült. Üzerlerinden ve aslında özürlerinden para kazanılan bir grup ucube olarak nitelendirilenin aslında film ile gerçeğe dönüşen hikayesi. Sinemanın ve gerçeğin görmek isteyenler en açık ve acı verici sorgulama alanlarından sadece biri.

  Bilgi | Fragman

 197. Frankenstein (1931) – James Whale
 198. Bilim adamı Dr. Henry Frankenstein kadavra ve cesetleri tekrar yaşama döndürmeyi kendine amaç edinmiştir. Çalışmaları bazı hatalar içerse de başarıyla ile sonuçlanacak ve kendi canlı öngörüsünün ötesinde bir canavar ortaya çıkacaktır.

  Rahatsız edici, karanlık, kült, klasik. Halen yaratık filmelerine referans olmaya devam eden Frankenstein, Pre-Code döneminin en iyileri arasında.

  Bilgi | Fragman

 199. Metropolis (1927) – Fritz Lang
 200. İşçi sınıfı ile şehir planlamacıları arasında keskin şekilde bölünmüş fütüristik şehirde, kentin kurucusunun oğlu, bir kurtarıcının gelişini öngören işçi sınıfı peygamberine aşık olacaktır.

  Bilgi | Fragman

 201. Häxan (1922) – Benjamin Christensen
 202. Büyücülük ve cadı kavramının Avrupa’da histerik şekilde hayat bulmasının anlatıldığı 1922 yapımı Benjamin Christensen belgeseli.

  Cadılık ve şeytan üzerine shockumentary yaklaşımıyla çok şey anlatan Häxan cinsellik, işkence ve çıplaklık barındıran içeriği sebebiyle yasaklanan filmler arasında bir kült klasiktir.

  Bilgi | Fragman