Kült Filmler Listesi

Kült Filmler Listesi

Makale 5dk okuma Liste 118 Film

Güncelleme 2023 v7
179bin okuma


İlişkili Listeler Kült Türk Filmleri Listesi, Yasaklı Filmler Listesi, Klasik Filmler Listesi

Kült filmler (cult film) listesi; en iyi, klasik, yeni, kara, B, absürt, yönetmen sineması vb. kavramlardan bağımsız, kült film olmaları izleyicine bağlı yabancı ve Türk filmlerinden oluşur.

Bahadır MahmutBahadır Mahmut


Kült Film

Kült film kavramının sinema literatüründe kesin bir karşılığı yoktur. Kült filmler, genellikle yarattığı etki sayesinde kendisine hayranlık seviyesinde bağlı bir izleyici kitlesi edinebilen, zaman içerisinde kitlesini arttırabilen, içerik ve/veya yaklaşım olarak döneminin ana akımından ayrılan filmler olarak tanımlanabilir.

Film, belirli niteliklerinden dolayı değil izleyicisinin o filme karşı bir tapınma (cultus) eylemi içerisine girmesi sebebiyle kült olarak nitelendirilir. İzleyiciler hangi filme tapınma davranışını gösterirse o film zaman içerisinde kült film statüsüne taşınır.

Kült Nedir? Kült Ne Demektir?

Türkçe kült kelimesi Fransızca culte kelimesinden türetilmiştir. Kült, culte veya cult; Latince cultus kelimesinden günümüz konuşma dillerine gelir. Cultus, tapınma ve inanma anlamındadır.

Kült (cult) ise tapınma eyleminin (cultus) gerçekleştirildiği şeyi ifade eder. Tapınma eylemi inançla ilgili değerlerin dışında; kişi, fikir, eser veya başka bir şey için gerçekleşebilir. Tapınılan şey, kült statüsüne taşınmış olur. Kült kavramı zaman içerisinde inanç bağlamından kopartılıp, eserleri nitelendirmek için daha fazla kullanılmaya başlanmıştır.

Cambridge Sözlüğü

 1. Belirli bir grup insanın çok popüler hale getirdiği biri veya başka bir şey
 2. Fikirleri birçok kişi tarafından garip kabul edilen dini bir grup

Oxford Sözlüğü

 1. Popüler hale gelen bir yaşama biçimi, tavır, fikir
 2. Aşırı dini inançları olan ve yerleşik bir dinin parçası olmayan küçük bir grup insan

Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü

 1. Din
 2. Yerel özellikler taşıyan dinî törenler
 3. Belli bir dönemde aşırı ilgi gören film vb.

Kült Filmlerin Kısa Tarihsel Gelişimi

Kült kavramı sinema öncesinde de kullanılan bir kavramdı. Özellikle edebiyatta çok fazla eser kült olarak nitelendirildi. Sinemanın ilk dönemlerinden itibaren çekilen birçok kült filmin arkasında yine kült bir edebiyat eseri yer aldı.

Nosferatu-
Nosferatu (1922)

Nosferatu (1922) ve aynı yıl çekilen Häxan (1922) gibi izleyici üzerinde korku unsurlarıyla şok etkisi yaratan filmler sinemanın erken dönem kült filmleri arasında gösterildi. Kült kavramı zaman içerisinde ana akımdan ayrılan, rahatsız edici, istismar içerikli, yasaklı ve tartışmalı filmler ile daha fazla anılmaya başlandı. Kült kavramının ilgi çekmeye başlaması ile bu filmlerin üretimleri de önemli ölçüde arttı. Kült olma durumu ana akıma dahil olmakta zorlanan filmlerin; gelir, bilinirlik, prestij ve benzeri değerlere ulaşması için çözüm noktası haline geldi.

Kült kavramı; dönem, bölge, akım ve türler üstü olması sebebiyle, kült filmin tarihsel gelişimi tüm sinema tarihine yayılır. Bu tarihsel gelişimi kısaca özetlemek için kült kavramını etkileyen önemli değişimleri belirlemek yeterlidir.

Hollywood’un Altın Çağı’nda çekilen A filmlere alternatif olarak salonlarda kendilerine yer bulmaya başlayan B filmler ve B filmlerden çok daha düşük maliyetli Z filmler, kült filmlerin üretim adetlerinin artması için elverişli koşulları oluşturdu. Ana akımdan uzak olmaları sebebiyle izleyici üzerinde şok etkisi ve hayranlık oluşturacak yöntemler B ve Z filmler ile denendi. Çok fazla sayıda çekilen filmler içerisinde kült olarak nitelendirilenler, günümüze kadar bilinirliklerini korudu: The Giant Claw (1957), Plan 9 from Outer Space (1959)

İstismar sineması içerisinde kategorize edilen filmlerin birçoğu kült olarak nitelendirildi. Özellikle istismar sinemasının erken döneminde, istismar filmi ile kült film kavramları nerdeyse aynılaşmıştı: Marihuana (1936), Reefer Madness (1936), Sex Madness (1938) …

The-Rocky-Horror-Picture-Show-
The Rocky Horror Picture Show (1975)

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de başta olmak üzere sinemalarda (sonrasında ise televizyonda yerel kanallarda) gece yarısında gösterime giren Midnight Movies olarak isimlendirilen filmler, kült filmlerin gelişimi, finansmanı için önemli bir alan açtı: Freaks (1932), The Rocky Horror Picture Show (1975), Eraserhead (1977)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Grindhouse, diğer ülkelerde ise farklı şekillerde isimlendirilen sinema salonlarının oluşturduğu yeni alt kültür film pazarı için çekilen filmler, kült filmlere önemli gişe geliri sağlayan dağıtım kanallarına dönüştü. Ana akımdan ayrılmış bu salonlar bir çok kült filmin finansmanında önemli rol oynadı: Coffy (1973), Dawn of the Dead (1978), The Texas Chain Saw Massacre (1974)

VHS’nin yaygınlaşması ile lokal dağıtım ağlarına kavuşan küçük firmaların veya kariyerinin başlangıcındaki yönetmenlerin çektiği filmler kült kavramının bağımsız film ile beslenmesine hizmet etti: Bad Taste (1987), Reservoir Dogs (1992)

Sansür kurulunun etkinliği 1970’lerde zayıflamaya başladı. Filmlerin kategorize edilerek gösterimlerine kısıtlı şekilde izin verilmeye başlanmasıyla ortaya çıkan filmler ve sexploitationların önemli bir kısmı kült film kavramı içerisinde nitelendirildi: Barbarella (1968), Emmanuelle (1974), Caligula (1979)

Telif hakları ile ilgili ihlallerin önüne geçilmesini sağlayacak yasaların yürürlüğe girmemesi sonucunda çekilen filmler (mockbusters, ripoffs, knockoffs veya remaksploitations filmler) kült kavramının yasa dışı olan bu alana doğru da genişlemesini sağladı: Batman Fights Dracula (1967), Dünyayı Kurtaran Adam (1982)

Yukarıda sıralanan kapsamlar altında çekilen filmler içerisinde çok fazla kült ve kült olmaya aday film yer aldı. Kült kavramı zaman içerisinde basit bir nitelendirmeden sıyrılarak pazarlama stratejilerinin parçası haline geldi. Kült kavramı altında; tartışmalı, sansürlü, yasaklı, erotik, bağımsız, yasa dışı, istismar, B ve Z gibi kategorize edilebilecek birçok farklı film toplanmaya başladı.

Kült Filmlerin Karakteristik Yapısı

Kült Filmlerin Ortak Özellikleri

20. yy’a gelindiğinde kült, başta sinema olmak üzere tüm sanat disiplinlerinde verilen eserlerde eskiye göre çok daha fazla kullanıldı. Belirli bir sanat disiplininde kült eseri sevenler zamanla farklı sanat disiplinlerindeki kült eserlere de ilgi göstermeye başladı. Sanatsever kitlesinin aynılaşmaya başlaması ile kült eserlerin disiplinler arasında geçişkenlik göstermesi birbirini tetikledi. Zamanla kült edebiyat eserleri senaryolaştırılıp filme alınmaya, kült müzik parçaları filmlerde kullanılmaya başlandı.

Trainspotting-
Trainspotting (1996)

Kült filmlerin tek gerçekçi ortak özellikleri, kendisine bağlı oluşan izleyici kitlesini kaybetmeden korumaları veya zamanla arttırmaları olarak belirtilebilir. Bunun dışında aşağıda belirtilen özellikler kült filmlerde farklı kombinasyonlarda bulunabilir.

 • Genel olarak izleyicinin sınırlarını zorlar, rahatsız edici, yasaklı veya sansürlüdürler.
 • Tartışmalıdırlar. Sanatsal değerleri (bazılarının sinemaya ait olup olmadıkları dahi), sınırları zorlayıcı ve rahatsız edici olmaları sebebiyle yoruma açıktır.
 • Filmin kendisi kadar ön plana çıkan ve kült haline gelen karakter, tavır, sahne veya nesneler barındırırlar.
 • Ticari başarı, gösterim adedi, gişe hasılatı ve satış rakamları filmin kült statüsüne taşınmasında birincil derecede etkili değildir.

Kült Filmler ile İlgili Çelişkiler

Kült film izleyicisi tutucudur. Kült filmlere zaman ve mekan gözetmeksizin subjektif bir bağlılık gösterirler. Buna rağmen kült filmlere bakıldığında filmlerin tutucu olmadıkları görülür. Kült filmler genellikle akım, yöntem ve alışılmışlıkları değiştirerek kült olurlar.

Bir filmi kült film yapan biraz da alt kültürlere aitliği olarak yorumlanabilir fakat kült filmlerin bir çoğu klasik, modern klasik yada döneminin popüler sinemasının ürünleridir.

Farklı bir çelişki globalleşememiş kültler için geçerlidir. Filmin sadece lokal bir izleyici kitlesine ulaşması ve bu kitle içerisinde popüler olması fakat dünya sinemasında az bilinmesi birçok filmin kült statüsünde yanlış konumlandırılmasına sebep olur. Filmler yaşlandıkça bu yanılgı da artış eğilimi gösterir.

Kült Film ve İzleyici Kitlesi

İzleyici kavramı kült film için diğer filmlere göre farklılık gösterir. Kült film izleyicileri genellikle zaman içerisinde izleyici veya takipçi olmaktan daha fazlasına dönüşür. İzleyiciler genellikle objektif bakış açısını bir kenara bırakıp filmlere karşı tutku beslemeye ve kendileri için filmi külte evirmeye başlar.

Kült filmlerin uygun izleyicilerde düşünsel yıkma sebep oldukları görülebilir. Filmler sinemanın izleyici tarafından kabul gören anlatım yöntemi ve tekniğine müdahale ederler. Düşünsel yıkım genellikle düşünsel oluşumlar için fırsatları da izleyiciye getirir. Bu fikri oluşum, filmin kült statüsüne taşınmasında önem arzeder.

Önemli Kült Film Yönetmenleri ve Sinemacıları

 • Stanley Kubrick
 • Michael Haneke
 • David Cronenberg
 • David Lynch
 • Quentin Tarantino
 • Yılmaz Güney
 • Ken Russell
 • George A. Romero
 • John Waters
 • Russ Meyer
 • Michelangelo Antonioni
 • Pier Paolo Pasolini

Bazı yönetmenler sinemanın alt kültürleri içerisinde kült statüsündedir. Kült film yönetmeni veya kült yönetmen olarak nitelendirilen yönetmenlerin filmografileri incelendiğinde genelde yönetmenin pek az filminin kült statüsünde olduğu görülür -istisnalar mevcuttur-.

Aynı kült film tanımlamasındaki gibi kült yönetmen tanımlaması da yönetmenle ilişkisiz, yönetmenin takipçilerinin gösterdiği davranış şekli ile ilişkilidir.

En İyi Kült Filmler

Kült Filmler Listesi

Sıralama (listeleme, gösterim, IMDb puanı)

 1. The Giant Claw (1957) Fred F. Sears
 2. “The Giant Claw” 1957 yapımı bir korku-bilimkurgu filmidir. Hikaye, bir bilim adamının beklenmedik bir şekilde dev bir kuş benzeri yaratığın varlığını keşfetmesiyle başlar. Yaratık, Amerika Birleşik Devletleri’ni tehlikeye atarak yol boyunca korku ve yıkıma neden olur. Başrolde, yaratığı durdurmak için çalışan bir bilim adamı ve bir gazeteci yer alır. Filmin…➝

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 4,5

 3. The Terminator (1984) James Cameron
 4. James Cameron’ın yönettiği 1984 yapımı “The Terminator”, gelecekte bir insan direniş lideri olan John Connor’ın annesi Sarah Connor’u öldürmeye çalışan bir robotun, Terminator’un peşinden giden bir adam olan Kyle Reese ile karşılaşmasını anlatıyor. Film, insanların yarattığı bir yapay zekanın devre dışı kaldıktan sonra onun kontrolündeki robotların insanları yok etmek için…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 5. Them! (1954) Gordon Douglas
 6. “Them!”, 1954 yapımı bir Amerikan bilim kurgu/horror filmidir. Film, New Mexico’da devasa boyutlara sahip karıncaların ortaya çıkmasıyla başlar ve ardından Amerikan hükümetinin karıncaların kaynağını araştırma çabalarını konu alır. Kaynakları araştırırken hükümet, karıncaların radyasyonla mutasyona uğramış olduğunu keşfeder ve karıncaların daha da büyük bir koloniye ait olduklarını fark ederler. Film, bilim…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 7. Raging Bull (1980) Martin Scorsese
 8. Martin Scorsese’in 1980 tarihli filmi Raging Bull, orta sıklet boks şampiyonu Jake LaMotta’nın gerçek hayat hikayesine dayanmaktadır. Film, boks kariyeri boyunca hem ring içinde hem de dışında yaşadığı kişisel ve psikolojik mücadelelere odaklanmaktadır. LaMotta’nın acımasız ve şiddetli kişiliği, evliliği ve aile hayatı da filmde işlenen diğer konular arasındadır. Başrolde Robert…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,2

 9. Playtime (1967) Jacques Tati
 10. Jacques Tati’nin yönetmenliğini üstlendiği Playtime, modernizm ve teknolojinin getirdiği değişimleri konu alan bir komedi filmidir. Film, Paris’te iş seyahati için bulunan bir adamın yaşadıklarını konu almaktadır. İş gezisi sırasında Paris’in modern mimari yapıları arasında kaybolan adam, şehrin hareketli hayatına dahil olur ve birçok ilginç karakterle karşılaşır. Film, modern hayatın yalnızlaştırıcı…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,8

 11. RoboCop (1987) Paul Verhoeven
 12. “RoboCop,” 1987 yapımı bir aksiyon/bilimkurgu filmidir. Hikaye, dystopian bir Detroit şehrinde geçer. Bir polis memuru, suçla mücadele etmek için öldürülür, ancak sonrasında yeniden yapılandırılmış bir robotik beden kullanarak geri getirilir. Yeniden canlanan polis memuru, şehirdeki suçları önlemek için bir silah haline gelir. Ancak RoboCop’un geçmişiyle ilgili bazı sırlar ortaya çıktıkça,…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 13. Platoon (1986) Oliver Stone
 14. Oliver Stone’un yönetmenliğini yaptığı 1986 yapımı Platoon, Vietnam Savaşı’nın acımasızlığını anlatan bir savaş dramasıdır. Film, 1967’de Vietnam’da savaşan genç bir Amerikan askerinin (Charlie Sheen) gözünden yaşananları aktarmaktadır. Askerler arasında yaşanan çatışmalar, gerilim ve intikam hikayesi, film boyunca izleyicinin karşısına çıkar. Film, savaşın insanların üzerindeki psikolojik etkisini ve insanların savaş sırasında…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 15. One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) Milos Forman
 16. “One Flew Over the Cuckoo’s Nest”, bir akıl hastanesinde geçen dramatik bir hikayeyi anlatıyor. Randle McMurphy, hapishaneden kaçmak için akıl hastanesine gönüllü olarak gider, ancak orada kalmak zorunda kalır. Hastanede kendisine kötü davranan Başhemşire Ratched ile çatışırken, diğer hastalarla da yakınlaşır ve onlara yardım etmeye çalışır. McMurphy, diğer hastaların özgürlüğü…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,7

 17. Holy Motors (2012) Leos Carax
 18. Leos Carax’ın 2012 yapımı Holy Motors, bir gün boyunca bir adamın farklı karakterleri canlandırması üzerine odaklanıyor. Baş karakter, bir limuzinle Paris’in farklı yerlerine seyahat ederek her durakta farklı bir karakter oluyor. Film, sinema sanatının doğasını, hayatın anlamını ve insan doğasının sınırlarını sorguluyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7

 19. Enter the Dragon (1973) Robert Clouse
 20. “Enter the Dragon”, Bruce Lee’nin son filmi ve dövüş sanatları filmlerinin en ünlülerinden biridir. Lee, bir ajan olarak görevlendirilir ve Bruce karakteri, suç dünyasındaki bir turnuvaya katılır ve yasadışı işlere karışan bir adamı ortaya çıkarmaya çalışır. Film, Lee’nin efsanevi dövüş sahneleri ve dövüş sanatları tarzı Wing Chun’u kullanarak yaptığı dövüşlerle…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 21. Eating Raoul (1982) Paul Bartel
 22. “Eating Raoul” (1982) Paul Bartel’ın yönettiği kara komedi türünde bir filmdir. Mary ve Paul Bland, fahişelerin yer aldığı bir apartman dairesinde yaşayan sıradan bir çifttir. Hayatlarının dönüm noktası, bir fahişenin evlerine girmesiyle başlar. Bu olay, çiftin bir fahişeleri öldürme planı yapmalarına neden olur. Ancak işler bekledikleri gibi gitmez ve sonrasında…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,8

 23. Ghost in the Shell (1995) Mamoru Oshii
 24. 1995 yapımı Ghost in the Shell, bir bilimkurgu filmi ve aynı adlı manga serisinin uyarlamasıdır. Film, 2029 yılında, insan beynine bağlanan yapay bir bedene sahip olan özel bir polis timi olan Bölüm 9’u takip ediyor. Bölüm 9, bir hacker’ın kendi bedenine yönelik bir saldırı düzenlemesi sonucu bir dizi siber suçun…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 25. Dancer in the Dark (2000) Lars von Trier
 26. “Dancer in the Dark” filmi, bir fabrikada çalışan Selma adlı Çek göçmeninin Amerika’da zorlu hayat mücadelesine odaklanıyor. Selma körlüğe doğru ilerleyen bir hastalığa sahiptir ve tek hayali, oğlu Gene’e göz ameliyatı yapılabilmesi için gereken parayı biriktirebilmektir. Ancak hayatı beklenmedik bir şekilde karmaşık hale gelir ve Selma mücadelesinde yalnızlaşır. Filmin başrolünde…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 27. City of God (2002) Fernando Meirelles, Kátia Lund
 28. “City of God”, Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki favela adı verilen yoksul mahallelerdeki gençlerin hayatını konu alıyor. Film, genç bir adam olan Rocket’in gözünden anlatılıyor ve çocukların sokakta hayatta kalma mücadelesini, yasadışı faaliyetleri, uyuşturucu ticaretini, şiddeti ve insanların hayatta kalma için ne kadar ileri gidebileceklerini gösteriyor. Film, gerçekçi ve sert…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,6

 29. Back to the Future (1985) Robert Zemeckis
 30. 1985 yılında çekilen “Back to the Future”, zaman yolculuğu teması etrafında şekillenen bir bilim kurgu-komedi filmidir. Film, Marty McFly adındaki genç bir lise öğrencisinin, gizemli bir zaman yolculuğu icadı sayesinde 30 yıl öncesine giderek, anne ve babasını tanıma fırsatı bulmasını ve ailesinin kaderini değiştirme çabalarını konu alır. Ancak Marty, yolculuk…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,5

 31. Child’s Play (1988) Tom Holland
 32. “Child’s Play” 1988 yılı Amerikan yapımı bir korku filmidir. Film, Chucky adlı bir oyuncak bebek tarafından avlanan bir çocuk hakkında dönmektedir. Andy Barclay adlı bir çocuk, annesi ona en sevdiği oyuncak olan “Good Guys” bebek hediye ettiğinde, oyuncağın gerçekte kötü bir ruhunun hapsedildiğinden habersizdir. Bebek, Andy’yi ve ailesini tehdit eden…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,6

 33. Apocalypse Now (1979) Francis Ford Coppola
 34. 1979 yapımı Apocalypse Now, Joseph Conrad’ın “Karanlıkta Kalanlar” adlı romanından uyarlanan Vietnam Savaşı’na dair bir film. Hikaye, Kaptan Benjamin Willard (Martin Sheen) adlı bir özel kuvvetler askerinin, Yüzbaşı Kurtz (Marlon Brando) adlı üst düzey bir askerinin Vietnam’daki ordu dışı bir topluluğunu bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmasını anlatıyor. Film, savaşın…➝

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,5

 35. Memories (Memorîzu) (1995) – Kôji Morimoto
 36. Boşlukta gül şeklinde yer alan sürrealistik bir yapı, kendisini koku bombasına dönüştüren bir araştırma görevlisi ve yaşamı amacını mekanikleşerek yitirmiş toplumdan oluşan koca bir şehir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 37. Dark City (1998) – Alex Proyas
 38. Bir adam, hatırlayamadığı bir eşi ve kabus gibi bir dünyayı içeren geçmişinin hatıralarıyla mücadele eder.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 39. Kagemusha (1980) – Akira Kurosawa
 40. Japonya’da sivil savaş hüküm sürerken güçlü bir derebeyi hayatını kaybeder. Derebeyinin yöneticileri yoksul bir hırsızı derebeyi öldükten sonra derebeyinin yerine getireceklerdir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 41. 12 Monkeys (Twelve Monkeys) (1995) – Terry Gilliam
 42. Ölümcül bir virüs ile mücadele etmesi için zamanda yolculuk etmeye zorlanan mahkum Cole tutarsızlıkları sebebiyle akıl hastanesine kapatılır. Cole’un tek kurutuluş yolu hastanede taşnıştığı Dr. Kathryn Railly’nin kendisine inanmasından geçmektedir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 43. Pink Floyd: The Wall (1982) – Alan Parker
 44. Sorunlu bir rock yıldızı olan Pink, yaşadığı zorluklar üzerinde temellendirerek yarattığı fiziksel ve sosyal izolasyonunun ortasında deliliğe doğru ilerlemektedir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 45. Hard Boiled (Lat sau san taam) (1992) – John Woo
 46. Polis memuru, Tequila bir çatışmada kaybettiği partnerinin peşindensilah kaçakçılarının peşine düşmüştür. Kaçakçıların içine sızmak isterken kendisini iki farklı örgütün çatışmasının içinde bulacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,7

 47. Harakiri (Seppuku) (1962) – Masaki Kobayashi
 48. Feodal bir efendinin sarayında düştüğü fakirlik sebebiyle seppuku talep eden Hanshiro Tsugumo, daha önce aynı taleple gelen başka bir roninin intihara nasıl zorlandığını öğrendiğinde hesaplaşmasının dozunu daha da arttıracaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8.6

 49. Natural Born Killers (1994) – Oliver Stone
 50. Mickey ve Mallory yolculuklarına ve hayatlarına doğumlarından itibaren kendileri ile birlikte olan öldürme iç güdüsünün dışavurumu ile devam ederler. Arkalarında bir yığın ölü ve medyaya bolca malzeme bırakarak yol alırlar.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 51. Performance (1970) – Donald Cammell, Nicolas Roeg
 52. Şiddet saçan bir gangster yaptığı hata sonrasında, eski bir rock yıldız olan Mick Jagger’ın bohem evinde mafyadan saklanmaktadır. Adapte olmaya çalıştığı yeni yaşam şekli yeni hatalara sebep olacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,8

 53. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) – Larry Charles
 54. Borat Sagdiyev ana yurdu Kazakistan’dan ayrılıp Amerikan halkının yaşamı üzerine bir belegesel çekmek için Amerika’ya ulaşır. Amerikada karşılaştıkları sonrasında amacı çok farklı şekilde değişen Borat ne kadar tezat görünse de Amerikalılar ile aynı eğretilikte bir hayat duruşu sergileyecektir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 55. The Lost Boys (1987) – Joel Schumacher
 56. İki genç, dul anneleri ile birlikte yeni bir kasabaya yerleşirler. Çok zaman geçmeden etraflarında gerçekleşen faili meçhul cinayetler ve kendilerininden sonradan dail olacakları toplumdan kopuk bir yaşantı içerisindeki gençler dikkatlerini çekecektir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 57. Godzilla (Gojira) (1954) – Ishirô Honda
 58. Nükleer testler sonucu denizde uyanan dev canavar Gojira dehşet saçmaya başlar. Gojira Tokyo’ya ilerler. Gojira’nın başkente getireceği yıkımı durdurmanın bedeli genç bir doktorun vicdan hesaplaşmasından geçmektedir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 59. Amadeus (1984) – Milos Forman
 60. Kraliyet bestecisi Salieri yetenek abidesi Wolfgang Amadeus Mozart ile karşılaşır. Salieri, uçkurunun peşinden giden genç Mozart’a bahşedilen dehanın kendisinden mahrum bırakılmasının travmasını yaşamaya başlar. Mozart kendisine bir yandan da hayranlık besleyen Salieri’nin etkisi altında kariyerine devam edecektir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,4

 61. Rosemary’s Baby (1968) – Roman Polanski
 62. Genç çift Rosemary ve Guy, hayatlarına yeni taşındıkları evde devam edeceklerdir. Zaman içerisinde taşındıkları ev ve komşularından ve hatta en aykını Guy’dan rahatsızlık duymaya başlayacak Rosemary yaşamının büyük bir risk altında olduğunu anlayacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 63. Crumb (1994) – Terry Zwigoff
 64. Tartışmalı karikatürist Robert Crumb ve travma yaşayan ailesinin portresi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 65. Do the Right Thing (1989) – Spike Lee
 66. Brooklyn’in Bedford-Stuyvesant, siyahilerin çoğunlukta olduğu mahallede yılın en sıcak gününde, nefret ve bağnazlığın alevlenip şiddete dönüşmesi öncesinde herşey oldukça olağandır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 67. The Brood (1979) – David Cronenberg
 68. Bir adam, acımasız bir dizi cinayetin ortasında, alışılmadık bir psikoloğun sorunlar yaşayan karısına uygulanan terapi tekniklerini ortaya çıkarmaya çalışır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,8

 69. Aguirre, the Wrath of God (1972) – Werner Herzog
 70. 16. yy’da altın ve El Dorado’ya ulaşma çabasındaki ufak bir İspanyol istilacı birliği içerisinde, asi Aguirre amaçları doğrultusunda komutayı eline alıp kendisinin ve yanındakilerinin kaderini belirleyecektir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 71. 24 Hour Party People (2002) – Michael Winterbottom
 72. 76 yılında Sex Pistols’ın konserine katılan Tony, bu deneyimden çok etkilenir. Arkadaşlarıyla birlikte Factory Records adında bir plak şirketi kurmaya karar verir. Factory Records zamanla en önemli Punk gruplarının yükselişine katkı sağlayacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 73. La Jetée (1962) – Chris Marker
 74. La-Jetée

  Kendisine ele geçiren bilim ekibi tarafından yapılan deneyler ile geçmişi ve geleceği hatırlamak zorunda bırakılmış Jean Negroni’nin insanlığın çöküşüne ışık tutması üzerine.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,2

 75. American Psycho (2000) – Mary Harron
 76. New York City yatırım bankacılığı yöneticisi Patrick Bateman, şiddetli hedonistik fantezilerini derinlemesine araştırırken alternatif psikopat egosunu arkadaşlarından gizler.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 77. Reservoir Dogs (1992) – Quentin Tarantino
 78. Basit bir mücevher soygunu korkunç bir şekilde yanlış gider. Hayatta kalan suçlular içlerinden birinin polis muhbiri olduğundan şüphelenmeye başlar.

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 8,3

 79. Plan 9 from Outer Space (1959) – Edward D. Wood Jr.
 80. Uzaylılar Dünya’ya saldırır ve korkunç “Plan 9” u harekete geçirir. Uzaylılar Dünya’nın ölülerini diriltirken, yaşayanların hayatı tehlikeye girer.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 3,9

 81. Fantastic Planet (1973) – René Laloux
 82. Mavi devlerin hüküm sürdüğü sürreailistik bir gezegende, domine edilen humanoidler liderlerine karşı isyan etmeye başlar.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,7

 83. Fritz the Cat (1972) – Ralph Bakshi
 84. Fritz; radikal politikler, uyuşturucu, din, sınıf bunalımları içerisinde kaybolmuştur. Tüm sıkıntılarının çözümü daha fazla seks, şiddet ve orgyden geçer.

  Amerika'da X Rated olarak derecelendirilen ilk animasyon filmi. Film içerdiği göndermeler, dönemin sınıf yapısına, iktidar, militarizm, 68 kuşağı ve bir çok önemli kavramına yaptığı eleştiri/göndermeler ile kısa bir 60'lar Amerika özetidir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,2

 85. If…. (1968) – Lindsay Anderson
 86. İngiltere’de köklü bir özel okulda hiyerarşiye karşı öğrenci Mick Travis, bir devrimi örgütleyip yönetmeye sorumluluğunu üstlenecektir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 87. The Exorcist (1973) – William Friedkin
 88. 12 yaşındaki kız çocuğu gizemli bir varlığın etkisi altında kendisine zarar vermektedir. Onu kurtarmak isteyen annesi rahip Max von Sydow’dan yardım alacaktır.

  The Exorcist, tüm zamanların en korkunç filmleri arasında gösterilen ve en çok gönderme yapılan korku filmlerindendir.

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 8,1

 89. Trainspotting (1996) – Danny Boyle
 90. Edinburgh uyuşturucu sahnesine derinlemesine dalmış olan Renton, uyuşturucuların cazibesine ve arkadaşların etkisine rağmen hayata tutunmaya çalışacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 91. Possession (1981) – Andrzej Zulawski
 92. Anna ve Mark ayrılığın eşine gelmiş evli bir çifttir. Mark ayrılıklarının sebebini araştırmaya çalışırken Anna’nın içine düştüğü histerik ve ruhsal sıkıntılar açığa dökülecek ve Anna’nın sürrealistik sorunları açığa çıkacaktır.

  Korku, gerilim öğelerini en iyi şekilde harmanlayan Possesion, eşine az rastlanır sürrealistik bir kült baş yapıttır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 93. The Devils (1971) – Ken Russell
 94. 17. yüzyıl Fransa’sında Peder Urbain Grandier, Loudun şehrini Cardinal Richelieu’nun yolsuzluğundan korumak istiyor. Tüm şehri ele geçirecek histeri cinsel olarak bastırılmış bir rahibe tarafından büyücülük yapmakla suçlandığında ortaya çıkacaktır.

  İnanç ve kült kavramları üzerine yapılmış en yıkıcı filmlerden birisi, yasaklı ve kült bir Ken Russell baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,8

 95. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) – Pier Paolo Pasolini
 96. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da, dört faşist dokuz erkek ve dokuz kız çocuğu alı koyarak onları yüz yirmi günlük fiziksel, zihinsel ve cinsel işkenceye maruz bıraklar.

  Pasolini'nin alegorik olarak faşist sistemi eleştirdiği, görsel içerikleri sebebiyle yasaklansa da politik olarak çok daha vurucu olan baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 5,8

 97. Häxan (1922) – Benjamin Christensen
 98. Büyücülük ve cadı kavramının Avrupa’da histerik şekilde hayat bulmasının anlatıldığı 1922 yapımı Benjamin Christensen belgeseli.

  Cadılık ve şeytan üzerine shockumentary yaklaşımıyla çok şey anlatan Häxan cinsellik, işkence ve çıplaklık barındıran içeriği sebebiyle yasaklanan filmler arasında bir kült klasiktir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 99. Emmanuelle (1974) – Just Jaeckin
 100. Bangkok’ta yaşayan Fransız diplomat ve genç eşi Emanuelle evlilik dışı ilişkiler konusunda son derece hoşgörülüdürler. Emanuelle kocasıyla birlikte olmaktan hem mutlu olup hem de çok fazla şey öğrenmesine rağmen yine de bununla yetinmeyecektir.

  Emmanuelle erotik sinema için bir dönüm noktasıdır. Hem dönemi dinamiklerinden faydalanarak erotik sinemanın sınırlarını genişletmiş hem de ardından gelen serileri ile erotik sinemayı uzun süre domine etmiştir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,2

 101. Frivolous Lola (1998) – Tinto Brass
 102. Lola ve Masetto İtalya’da yaşan birbiri ile evlenmek için bekleyen genç bir çifttir. Lola ve Masetto evlilik öncesi ilişki konusunda kriz halindedirler. Masetto gerdek gecesini beklerken, Lola tamamen azmış durumda vücudunu sergilemek ve sağa sola sürtmek için fırsat kollamaktadır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,1

 103. Pulp Fiction (1994) – Quentin Tarantino
 104. Şeytanla yapılan anlaşma, hayatlarına hareket katmaya çalışan aşık bir çift, öldürmesi gereken adamların peşinden savrulan tetikçiler.

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 8,9

 105. Faces of Death (1978) – John Alan Schwartz
 106. Faces of Death zaman içerisinde içeriğinde yer alan ölüm ve ölü görüntüleri ile istismar sinemasının en sert filmlerinden biri haline gelir. Faces of Death parçası olduğu Mondo alt türünün de daha çok gore görüntüler ile anılmasının en önemli sebeplerinden birisi olacaktır.

  Faces of Gore'dan çok daha önce yapılmış Faces of Death, içerdiği gore ve rahatsız edici görüntüler sebebiyle dünyada 40'tan fazla ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 4,1

 107. The Matrix (1999) – Wachowski Brothers
 108. Sadece getirdiği teknolojik yenilikler ve bunların sinemaya katkısı ile en iyi filmler arasına girebilecek The Matrix, tüm senaryonun felsefe ile iç içe geçişen yapısı, yarattığı görsel dünya ile de sinema için verilmiş en iyi eserlerden biri.

  Bilgisayar hackerı Neo, kendisine gizemli şekilde ulaşan asiler sayesinde yaşamın ikinci bir katmanının olduğunu farkına varıp gerçeklere ulaşabilmek için mücadele vermeye başlayacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,7

 109. The Third Man (1949) – Carol Reed
 110. Roman yazarı Holly Martins, arkadaşı Harry Lime’ı ziyaret için gittiği savaş sonrası Viyana’sında gizemli ve karışık bir cinayeti aydınlatmak için çabalayacaktır.

  Klasik noir'in geç döneminde gelen fakat buna rağmen noir dahil klasik sinemanın en önemli filmlerinden biri olan Third Man, Alman dışavurumculuğunun; ışıktan mimariye, kadrajdan alan derinliklerine kadar tüm becerilerini kullanarak noir için referans bir filme dönüşür.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 111. Memento (2000) – Christopher Nolan
 112. Leonard eşinin öldürüldüğü saldırı sırasında başına aldığı darbe sebebiyle kısa zamanlı hafıza kaybı atakları yaşamaktadır. Leonard yarım hafızasıyla eşinin katillerini bulmak için çabalayacaktır.

  Sinema tarihinin en karmaşık fakat buna rağmen en iyi yapılandırılmış kurgusuyla birlikte bir Christopher Nolan kült başyapıtı.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,4

 113. Se7en (1995) – David Fincher
 114. Somerset ve Mills bir seri katilin peşine düşerler. Başlarda normal bir seri cinayet olayı gibi görünen cinayetler araştırıldıkça, arkasındaki seri katilin şaşırtıcı motivasyonu ortaya çıkacaktır.

  Eğer 90’larda güçlü bir neo noir döneminden bahsediyorsak bunda katmanlı yapısı öykü yapısı ve noir'in kritik referans noktalarına özel şekilde dokunmayı becermesi sebebiyle kült klasik Se7en’ın çok büyük katkısı vardır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,6

 115. The Usual Suspects (1995) – Bryan Singer
 116. San Pedro’da patlayan bir teknede, 27 ceset ve 91 milyon dolarlık uyuşturucu parası bulunur. Patlamadan kurtulan Verbal Kint gizemi aydınlatmak için altı hafta öncesinden başlayarak yaşananları polise anlatacaktır.

  Neo noir'in en iyi örneklerinden biri olan Usual Suspects, akıcı ve katmanlı hikayesi sona kadar korunan ve sürekli gerilen merak unsurları ve benzersiz sonuyla bir Bryan Singer başyapıtıdır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,5

 117. Yol (1982) – Şerif Gören, Yılmaz Güney
 118. Seyit Ali ve diğer 4 mahkum yarı açık İmralı Cezaevin’den bayram iznine çıkarlar. Mahkumlardan her birinin bu izinde yaşaması gereken kendine ait hikayesi vardır. Mahkumlardan Seyit Ali, kendisini aldatan karısını tüm kötü koşullara rağmen ailesinden teslim alıp, töre gereği öldürmelidir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 119. Dünyayı Kurtaran Adam (1982) – Çetin İnanç
 120. Gezegenimizi kurtarmak için uzay araçları ile dünyaya inen Murat ve Ali, canavarlar ve yaratıklarla hepimizin geleceği için amansız bir mücadeleye girişecektir.

  Arkasındaki fikir, cüretkarlığı, cesareti, denemeleri, ardı gelmeyen mesaj kaygısı, Star Wars'tan tüydürme kesitleri, efektleri, oyunculuğu, kostümleri... Kısacası görünen ve duyulan her şeyi ile başlı başına bir kült.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 4,4

 121. The Exterminating Angel (El Ángel Exterminador) (1962) – Luis Buñuel
 122. Cemiyet hayatını sonuna kadar yaşamayı hakeden sosyetik bir grup; eşleri, mücevherleri, şık giysileri ve tüm egoları ile geceyi geçirmek için bir malikhanede toplanırlar. Fakat onları malikhanede tutan başka bir şey vardır; aşılamayan sınırlar.

  Luis Buñuel'in cemiyet hayatını alt üst edip içini dışını açık ettiği sürrealizmin sınırlarında dolanan muhteşem filmi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 123. Pi (1998) – Darren Aronofsky
 124. Maximillian Cohen evrenin ve varoluşun sırrını matematik ile arayan bir yeni yetme bir dahidir. Evrenin sırrı için bulacağı çözüm büyük soruları cevaplandırabileceği gibi hayatı ve belki ekonomiyi manipüle edebilmek için de bir araç haline gelecektir.

  Darren Aronofsky'nin ilk film ile sinemaya yapılabilecek en iyi girişlerden birini sergilediği, matematik, sistem ve hayat üzerine çok fazla şey içeren atmosfer filmi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 125. Carrie (1976) – Brian De Palma
 126. Asosyal Carrie hayatının en büyük şansını yakalamıştır. Toplum içerisine karışabileceği mezuniyet törenine okulun en yakışıklı erkeği ile katılacaktır. Dindar annesi Carrie’yi günahlarla dolu bu geceden esirgemeye çalışsa da Carrie geceyi herkes için unutulmayacak bir deneyime çevirecektir.

  Gerilimin her saniyesinde tepeye doğru taşındığı, muhafazakarlık, gençlik ve okul hayatının acımasızlaşağı sınır çizgileri üzerine keskin bir anlatım.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 127. Onibaba (1964) – Kaneto Shindô
 128. Savaşa giden Kichi’nin eşi ve annesi açlıktan kırılmaktadır. İkili açlıktan ölmemek için savaştan kaçan samuray ve askerlerin eşyalarını ele geçirip satmaktadır. Ta ki oğul/eş Kichi’nin yakın arkadaşı sağ olarak savaştan dönüp Kichi’nin eşine sarkıntı olmaya başlayıncaya kadar.

  Savaşın ardından geride kalanlara dair en etkileyici yapımlardan biri. Kısıtlı olanak ile Kaneto Shindô'nun yarattığı atmosfer ve karakter dinamikleri filmi başyapıt seviyesine taşıyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7.9

 129. Basket Case (1982) – Frank Henenlotter
 130. Duane Bradley etrafındakiler tarafından daha sonra yaratık veya canavar olarak nitelendirilecek parçası ile birlikte intikam için bir dizi doktoru ziyaret etmektedir. İkili intikam için doktorları sırayla katlederken, kaldıkları oteldeki meraklı misafirler ise Duane’in yanından ayırmadığı kutunun içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışmaktadır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,1

 131. Akira (1988) – Katsuhiro Ôtomo
 132. Kaneda kaçırılan ve devletin gizli projesine dahil edilen arkadaşı Tetsuo’nun peşine düşmüştür. Bu takip ile Kaneda; politikacılar, bilim adamları, aktivistler ve askeriye ile birlikte Tokyo Olimpiyat stadında gerçekleşecek olan son mücadelenin parçası olacak, gizli proje Akira’nın sırlarını öğrenecektir.

  Tüm zamanların en iyi animeleri arasında yer alan Akira, post nükleer savaş ile ilgili öngörüleri önümüze seriyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 133. Pink Flamingos (1972) – John Waters
 134. Divine “yaşayan en pislik insan” ünvanına sahiptir. Bu ünvana ortak olmaya çalışan ve bunun için çocuklara uyuşturucu satıcılığından, tecavüzleri sonucunda doğan çocukların satılmasına kadar bir çok pis işe bulaşan Connie ve Raymond çifti Divine’ı daha da kötü olması için tetikleyecektir.

  John Waters'ın galeyana getirecek şekilde biçimlendirilmiş, karakterleri, öyküsü ve çekim şekliyle izleyicinin baş belası olan filmi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6

 135. Eraserhead (1977) – David Lynch
 136. Henry Spencer; endüstriyel çöplüğün, kız arkadaşının, dar ve izbe sayılabilecek evlerin arasında sıkışıp kalmıştır. Bunlara ilave olarak yaratık olarak nitelendirilebilecek çocuğu her şeyi daha da kötüleştirecektir.

  David Lynch'in daha ilk filminden izleyicisine kendisi ile ilgili birçok öngörüde bulunabilme imkanı sağlayan Eraserhead diğer filmleri gibi bir çok belirsizlik ve soru işareti ile birlikte geliyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 137. Donnie Darko (2001) – Richard Kelly
 138. Donnie Darko; ailesi, okul arkadaşları, öğretmenleri ve diğer herkes ile anlaşmazlık içerisinde olan bir lise öğrencisidir. Onu tek anlayan kendisi ile çıkma teklifini kabul eden kız arkadaşı Gretchen’dir. Donnie’nin aynı zamanda kendisine ara sıra görünen ve dünyanın sonunun geldiğini sürekli olarak tekrarlayan Frank isimli dev bir tavşan arkadaşı da vardır.

  Richard Kelly'nin ilk uzun metraj filmi olmasının yanında en iyi filmi. Bir gencin yaşayabileceği bir çok sıkıntıya toplum eleştirisi ile birlikte fantastik şekilde getirilmiş bir yorum.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8

 139. The Room (2003) – Tommy Wiseau
 140. Johnny nişanlısı Lisa ile aynı evde yaşamaktadır. İş hayatı çalkantılı olsa da etrafında bir çok sevdiği insan ve dostu vardır. Ve hepsinden önemlisi biricik Lisa her zaman yanındadır. Lisa evliliklerine kısa bir süre kala Johnny’den sıkılır ve ilginç şekilde nişanlısını en yakın arkadaşı ile aldatmaya karar verir.

  The Room teknik ve öykü açısından olmaması gereken her şeyin tek tek gerçekleştiği, izleyicisini sinir veya gülme krizi arasında oynak bir noktada konumlandıran absürt kült.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 3,6

 141. Fight Club (1999) – David Fincher
 142. Diğerleri gibi isimsiz bir ofis çalışanı, sistemin içerisinden ve sıkıcı hayatından kaçışı kanser destek gruplarına katılarak arar. Fakat asıl çözümü ve değişimi bir iş seyahatinde karşılaşacağı sabun satıcısı olan Tyler’ın liderlik ettiği dövüş kulübüne katılarak bulacaktır.

  Milenyumun girişinde tüm insanlığın suratına çarpılan, tarihin en açık kapitalizm, sistem ve birey eleştirilerinden biri olarak kısa zamanda modern klasikler arasında yerini alan bir başyapıt.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,8

 143. Frankenstein (1931) – James Whale
 144. Bilim adamı Dr. Henry Frankenstein kadavra ve cesetleri tekrar yaşama döndürmeyi kendine amaç edinmiştir. Çalışmaları bazı hatalar içerse de başarıyla ile sonuçlanacak ve kendi canlı öngörüsünün ötesinde bir canavar ortaya çıkacaktır.

  Rahatsız edici, karanlık, kült, klasik. Halen yaratık filmelerine referans olmaya devam eden Frankenstein, Pre-Code döneminin en iyileri arasında.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,8

 145. Braindead (Dead Alive) (1992) – Peter Jackson
 146. Bir hayvanat bahçesi ziyareti sırasında Lionel Cosgrove’un annesini lanetli Sumatran maymununun saldırısına uğrar. Konu en başta çok önemsenmese de anne Vera’nın hastalığı gittikçe kötüleşir ve etraftakilere yayılmaya başlar. Lionel Cosgrove’un durumu kurtarmak için ilaçlardan çok daha fazlasına ihtiyacı vardır.

  Peter Jackson'ın tüm kabiliyetini sergilediği, sinemanın alt türlerine bıraktığı en büyük mirası. Gore filmlerin toplum yapısını en iyi eleştireni.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 147. Riki-Oh: The Story of Ricky (Lik wong) (1991) – Ngai Choi Lam
 148. Hapse atılan Riki-Oh Saiga, kısa süre içerisinde hapishanedeki çetelere ve onlara yaptıkları haksızlıklar için çanak tutan hapishane yönetimine haddini bildirecektir.

  Kısa zamanda kült statüsüne yükselmiş, kendine has atmosferi ve karakterleri ile görülebilecek en gore filmlerden bir tanesi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7

 149. Aftermath (1994) – Nacho Cerdà
 150. Morgta cesetler üzerinde çalışan Forense’nin sapkınlık seviyesindeki iş ahlakı üzerine.

  İçeriği sayesinde uzun metraj gore filmler ile birlikte anılmaya devam edecek, ahlaki sınırları yıktığı gibi ceset üzerindeaidiyeti ve kimin ne hakkı olduğunu da sorgulatan orta metraj İtalyan filmi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb

 151. Cannibal Holocaust (1980) – Ruggero Deodato
 152. Gerçek yamyamların arayışı için Güney Africa ormanlarının derinliklerine giren ve artık kendilerinden haber alınamayan belgesel ekibinin kurtarmak üzere aynı bölgeye giden kurtarma ekibinin yerli yamyam kabileler ile yaşadıkları üzerine.

  Cannibal Holocaust, tüm zamanların en tartışmalı filmlerinden birisidir. İçerdiği şiddet, tecavüz, ölüm, işkence görüntülerinin yanı sıra bu görüntülerin snuff olup olmadığı uzunca süre tartışılmıştır. Film 60 ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,8

 153. Videodrome (1983) – David Cronenberg
 154. Max Renn pek de hoş olmayan içeriklere yer verilen küçük bir tv kanalını yönetmektedir. Yeni içerik arayışı içeirisinde Videodrome’u keşfeder ve kullanmak ister. Fakat hükmeden Max değil, Videodrome olacaktır.

  David Cronenberg yaklaşımı ile insan vücudu üzerinden, medyanın bizi sürekli olarak cezbeden yıkımı.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 155. Zardoz (1974) – John Boorman
 156. Öldürmenin iyi olduğu telkininde bulunan tanrı ve ağzından halk üzerine silahlar püskürten Zardoz’un yönlendirmesiyle savaşçı Zed, izole şekilde yaşayan üst sınıf olan Vortex topluluğuna karşı acımasız bir mücadeleye girecektir.

  Mükemmele ulaşma yolunda soyutlanmanın ve ayrıştırmanın, sonucunun öteilerin anarşisine dönüşmesi üzerine.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,8

 157. The Rocky Horror Picture Show (1975) – Jim Sharman
 158. Çok yakında evlenecek olan Brad ve Janet çok da tekin olmayan güzergahlarında araçları ile birlikte seyrederken yolda kalırlar. Yardım aramak için başvurdukları yer ise dünyadan uzak fakat kendisi tek başına bir dünya olan Tim Curry’nin inanılmaz oyunculuğuyla canlandırdığı Dr. Frank-N-Furter kendi tabiriyle transseksüel Transilvanya’nın tatlı travestisinin şatosudur.

  Transseksüel Transilvanya’nın tatlı travestisi; şatosunun kapılarını, arzularının kölesi olan herkes için açıyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 159. Repo Man (1984) – Alex Cox
 160. Repo adamları, borçları karşılığı arabalarını ipotekleyen kişilerin altından borçlarını ödemediklerinde arabaları çalan kişilerdir. Kanuni yöntemler bulunurken yaptıkları, zor kullanmaları ve yöntemleri düpedüz hırsızlıktır fakat içerisinde garip ve samimi bir adalet duygusu da barındırır.

  Bazen kendi adalet ve ekonomik sisteminizi kurmanız gerekir. Uzaylılar, punk müzik ve repo adamları buna yardımcı olacaktır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,9

 161. Re-Animator (1985) – Stuart Gordon
 162. Kaçık öğrencimiz Herbert West yeni geldiği okulda daha ilk günden profesörü ile ölümden sonra beyin aktiviteleri konusunda tartışır. Tekinsiz hareketleriyle etrafındaki herkesin tepkisini kısa sürede çekmeyi başaran West’in bir bildiği vardır. West çalışmaları ile ulaştığı formül sayesinde ölüleri diriltebilmektedir.

  Neredeyse tüm Pre-Code Horror kuşağına selam çakan, ölümsüzlük arayışındaki, 80'lerin kült klasiği Re-Animator.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 163. Vanishing Point (1971) – Richard C. Sarafian
 164. Kowalski bir araba teslimatçısıdır ve elindeki iş için kullandığı aracı San Francisco’ya götürmesi gerekiyordur.

  Her zaman başlangıç ve bitiş noktası yoktur. Başarı ve sonuçta. Yol vardır; alınması gereken, var olunabilinen. Vanishing Point ile aracın ve yolun imgesel olarak kazandığı değere şahit oluyoruz.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 165. Attack of the Killer Tomatoes! (1978) – John De Bello
 166. Hormonu bol domatesler artık yeter demiş ve insanlara karşı atağa geçmeye başlamışlardır. Otorite odalara sıkışıp, durumu hafife alsa da artan saldırıların ardından gerekli ciddiyet gösterilerek domateslere karşı savaşılmaya başlanır.

  Attack of the Killer Tomatoes! felaket türüne olağan dışı şekilde yaklaşan bir absürd kült.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 4,7

 167. The Warriors (1979) – Walter Hill
 168. Warriors isimli çete New York’ta bulunan diğer çetelerinde katılımıyla gerçekleşecek olan bir toplantıya davetlidir. Toplantıya her çeteden 9 kişinin katılması ve tüm katılımcıların silahsız olması gerektiği vurgulanır. Warriors’ta diğer çeteler ile birlikte yapılacak açıklamaları dinlemek için meydandadır.

  Ezilenlerin ve yabancılaştırılanların birlik olma şansının tükendiği anın tek sorumlusu olarak gösterilen Warriors çetesinin eve dönüş hikayesi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 169. The Big Lebowski (1998) – Joel Coen, Ethan Coen
 170. Lebowski veya kendi istediği şekilde Dude bir isim karşıklığı sonucunda mafya ile çatışma haline girmiştir. Halısına işenmiş, küvetine ise sıçan atılmıştır. Dude ve arkadaşları mafyaya karşı birlikte hareket edeceklerdir.

  Eğer bu kadar yoksunluk içerisinde bir şeyi olduğundan iyi gösteren tek şeye sahipsek ve biri gelip onun üzerine işiyorsa bunun için savaşmaya değer. Big Lebowski inanılmaz mizahı, politik, din ve ekonomik göndermeleri, nihilizme uzanan tavrı, karakterleri tarafından ulaşılamayan ve çok kolay şekilde ulaşılabilen cazibe odakları ile mükemmel bir seyir keyfi yaratır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 171. Bad Taste (1987) – Peter Jackson
 172. Derek arkadaşları ile birlikte küçük bir kasabada yaşayan insanların ortadan kaybolmalarının sebebini araştırmaktadır. Kısa zaman içerisinde kasabanın insan formuna yakın uzaylılar tarafından istila edidiğini ve insanların ise sadece uzaylıların yemeklerine dönüştüğünü fark ederler.

  Bu filmin büyüklüğünü anlatmak için Lord Of The Rings’ten bahsetmeye gerek yok. Bad Taste; Peter Jackson’ın azmedip becerdiği, yazdığı, oynadığı, yönettiği, finanse ettiği şaheserdir. Yapımı 4 yıl süren film sadece hafta sonları çekilmiş, filmde Peter Jackson ve yakın arkadaşları rol almıştır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,5

 173. They Live (1988) – John Carpenter
 174. Nada günlük yaşantısına ekmeğinin peşinde koşan bir inşaat işçisidir. Bir gün taktığı bir gözlük ile içinde bulunduğumuz sistemin çözümünü görmeye başlar. Ve hiç vakit kaybetmeden sistemin istilasına ve istismarına karşı hepimiz için mücadele etmeye girişir.

  John Carpenter'ın agresif sinema yaklaşımının alegorik öykü yapısı ile birleşmesi sonucunda, sistem eleştirisinin uç noktalara taşındığı klasik bir kült.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,2

 175. 25th Hour (2002) – Spike Lee
 176. Monty Brogan’ın hapse girmeden önceki son gününe tanıklık ederiz. Son gününü vedalaşmak ve hapse hazırlık için kara vermiş Monty aynı zamanda hapse girişine sebep olan hataları da sorgulamaktadır. Bu sorgu tabi ki öykünün ve Spike Lee’nin kabiliyetleriyle hepimize iner.

  Monty'nin dramı, Şehir karakter bütünleşmesi, günümüz insanının analizi, telkinlerin anlamsızlığı ve hesaplaşma üzerine.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,6

 177. Network (1976) – Sidney Lumet
 178. Yıllardır haberleri sunan Bay Beale, haberlerin insanların kafalarındaki büyüklük ile gerçekteki küçüklükleri arasında sıkışmıştır. Beale kariyerin mutlak zirvesindedir. Beale, yalan söylemekten sıkılmış ve tüm dünyaya gerçekleri haykırmak için patlamaya hazır bir bomba gibidir.

  Haber sunuculuğundan, reddetmenin ve karşı çıkmanın televizyondaki şeyhliğine evrilen Beale'in, hepimizi ilgilendiren imgesel intiharını konu alan Network Sidney Lumet'İn en iyilerinden.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 179. A Clockwork Orange (1971) – Stanley Kubrick
 180. kendi küçük çetesinin sadist lideri olan Alex, etrafa korku ve terör salmaktadır. Alex polisler tarafından yakalanır ve hapsedilir. Hapisteki iyileşen tavırları ile kendisine reddedemeyeceği bir teklif yapılır. Deneylerde kobay olmayı kabul ederse tahliye edilecektir. Alex sonunda kişiliğine saldırıya dönüşecek kobaylık deneyimi için “evet” cevabını verecektir.

  Malcolm McDowell'ın mükemmel oyunculuğu ile canlandırılan Alex karakteridir A Clockwork Orange'a konu olan. Konu olan iç güdülerimiz ve içinde yer bulmaya çalıştığımız dünya ile yaşadığımız çelişkilerimizdir. Özgürlüğün bedelidir veya özgürlüğün sınırlarıdır belki de izlediğimiz. Kubrick şaheseri defalarca izlenmeyi hak eder.

  Bilgi | Fragman
  KA
  IMDb 8,3

 181. The Piano Teacher (La Pianiste) (2001) – Michael Haneke
 182. Erika Kohut bir piyano öğretmenidir. Annesi ile yaşan Erika, aynı zamanda sex üzerine farklı saplantılar taşımaktadır. Öğrencisi Walter, Erika’nın dikkatini çeker. Çift birbirlerine karşı olan duvarlarını yıkarak kısa sürede fantazilerini açık etmeye başlayacaklardır.

  Bir piyano öğretmeninin dramıdır filme konu olan. Yönetmenin ve sinema üzerideki etkinliğinin belki de daha doğrusu yönetmen sinemasının önemi gözler önüne serilir. Haneke batı toplumunun kendi zırvaları içerisinde boğulmasını bizlere ulaştırır.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 183. This Is Spinal Tap (1984) – Rob Reiner
 184. Grup isminin bulunmasından, sonu gelmeyen mübalağlara, grup elemanlarının ölüm hikayelerinden, ekipman saplantılarına, yaşanan menajer krizlerinden tüm headbanger ahmaklıklarına kadar hepsi için This is Spinal Tap.

  Rock, metal, punk ve benzer alt türlerde yer alan grupların geçmişlerine biraz hakim olanların kesinlikle sayısız gönderme bulabileceği bir mockumentary.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 185. Freaks (1932) – Tod Browning
 186. Sirk trapez sanatçısı Cleopatra yine sirkte çalışan cüce Hans’a karşı ilgili duymaktadır. Bu ilgilisi çok kabul görmese de evlilik planları tüm hızıyla sürmektedir. Evlilik yemeğinden hemen önce Cleopatra ilişkisi ve asıl duyguları ile ilgili fikirlerini diğerleri ile paylaşma hatasına düşecektir.

  Çekildiği dönem düşünüldüğü önemi daha fazla anlaşılacak bir kült. Üzerlerinden ve aslında özürlerinden para kazanılan bir grup ucube olarak nitelendirilenin aslında film ile gerçeğe dönüşen hikayesi. Sinemanın ve gerçeğin görmek isteyenler en açık ve acı verici sorgulama alanlarından sadece biri.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,9

 187. Easy Rider (1969) – Dennis Hopper
 188. Wyatt ve Billy motorsikletli hippilerdir. Film bu ikilinin L.A.’den New Orleans’a doğru yol alma hikayesini içerir. Bu yolculukta karşılaşacakları; bolca uyuşturucu, kırsal insanın akıl almaz tavırları ve bela olacaktır.

  Toplumların sahip olduğu bazı sosyolojik bozukluklar zaman ve konum tanımıyor. Easy Rider farklılıkları ve özgürlükleri sebebiyle başlarına gelmedik kalmayan iki arkadaşı konu alıyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 189. Crash (1996) – David Cronenberg
 190. James Ballard geçirdiği tarifk kazasının ardından, trafik kazalarına saplantılı şekilde tutkun ve bunu fetiş öğesine çevirmiş kişilerden oluşan bir alt kültür topluluğunu keşfeder. Geri kalan bolca metal, motor, kan ve spermdir.

  David Cronenberg'ün marifetiyle insanın yeni bir form arayışının, agresif ve yaratıcı şekilde resmedilmesi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,4

 191. Phantom of the Paradise (1974) – Brian De Palma
 192. Yetenekleri ve yaptığı kompozisyonu ile ön plana çıkmayı başaran Winslow’un müzik sektörünü avucunun içerisinde tutan, ruhunu şeytana satmış bir kodaman ile şöhret yolundaki macerası üzerine.

  Phantom of The Opera'nın rock müzik üzerinden tüm sektörü eleştiren, dinleyiciler dahil sektörün içindeki bir çok sahteye ışık tutan uyarlaması.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 193. The Texas Chain Saw Massacre (1974) – Tobe Hooper
 194. Beş arkadaş büyükbabalarının mezarını ziyaret için çıktıkları yolda psikopat yamyam bir ailenin ev sahipliği yaptığı malikhaneye tek tek esir düşerler. Sonrası ise dehşet ortamından kaçmak için verilecek mücadeledir.

  Exploitation, teen slasher alt türlerinin en yetenekli tetikleyicisi, korku türünü günümüze eviren film. Gore gibi görülmesine rağmen neredeyse çok az gore öğe barındırması ayrıca Leather Face karakterinin karmaşık yapısı filmin diğer öne çıkan noktaları.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 195. The Toxic Avenger (1984) – Michael Herz, Lloyd Kaufman
 196. Zengin ve kaslı çocuklar ile popüler ve güzel kızların kabul edilemez tavırları ve yaşanan akıl almaz bir kaza kahramanımız paspasçı Mitchell Cohen’i süper kahramana dönüştürecektir. The Toxic Avenger tüm loserların sesi olacaktır.

  Sayısız gizli ve açık toplum, emniyet güçleri, mafya, siyaset ve düzen göndermeleri, eleştirel ve politik yapısı ile kült bir klasik.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,2

 197. Faster, Pussycat! Kill! Kill! (1965) – Russ Meyer
 198. Varla, Rosie ve Billie erkek arkadaşını öldürdükleri genç bir kızı yanlarına rehine olarak almalarının ardından yabanın ortasında bulunan bir eve giderler. Evde kötürüm bir adam 2 oğlu ile birlikte yaşamaktadır. Kızlar adamın saklanmış bir miktar parası oluğunu öğrendiklerinde hesaplaşma başlayacaktır.

  Carsploitation alt kategorisinde yer alan Faster, Pussycat! Kill! Kill! tüm içeriğini isimindeki kelimeler ile özetliyor. Ve aslında vadettiğini de kısmen veriyor. Hızlı arabalar, kalça ve memelerden gözlerinin ayıramayacağınız oyuncular, bazılarının sebebi anlaşılabilir bazılarının ise anlaşılmaz olan hızlı cinayetler.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6.6

 199. Office Space (1999) – Mike Judge
 200. Aynı ofiste çalışan 3 arkadaş, yaptıkları işten ve yaşantılarından ciddi şekilde rahatsızlık duymaktadır. İş hayatı, yaşamlarını tehdit eder hale gelmiştir. Sorunun çözümü için işlerinin onlara kazandırdığı teknik bilgilerini ve yetkilerini kullanmaktan geri adım atmayacaklardır.

  Sizin oralarda kölelik bitmiş miydi? Office Space yeni kölelik düzeni ile ilgili çarpıcı eleştirilerini en naif şekilde izleyicisine aktarıyor. Maalesef çoğumuzun hayatı olan veya olacak "iş" için bizi dehşete düşüren durumlara sinema gözüyle bakıldığında nasıl bir karikatürün içerisinde olduğumuzu açıkça gösteriyor.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,7

 201. Evil Dead (1981) – Sam Raimi
 202. Beş üniversite öğrencisi arkadaş biraz rahatlamak için ıssız arazide bulunan bir kabinet içerisinde zaman geçirmeye karar verirler. Ev içerisinde bulacakları bir kitap ile teyp onları korkunç sonlarına götürecek katliamı başlatacaktır.

  Etrafımızda bulunan her şeyin vakti geldiğinde yaşamımızı tehdit eder konuma gelebileceğini yönetmen Sam Raimi korku potasından geçirerek en çiğ haliyle Evil Dead içerisinde anlatmış. Arkasından yığınla filmi splatter kategorisine sürükleyen korku türündeki kült klasik.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 203. Blade Runner (1982) – Ridley Scott
 204. Eski polis memuru Rick Deckard, kaçarak dünyaya geri dönen ve Los Angeles’ta yaşamakta olan android insan klonlarının yok etmekle görevlendirilmiştir.

  Yapay zeka üzerine söylenecek çok bir şey bırakmayan Ridley Scott'un en iyi filmleriden biri. Çözülemeyen insan-android yakınlaşması üzerine çok şey söyleyen, bilim kurgu sinemasının referans filmlerinden.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,1

 205. Return of The Aliens: The Deadly Spawn (1983) – Douglas McKeown
 206. The Deadly Spawn uzaydan düşen bir meteor ile Dünya’ya gelen yaratıkların ufak bir kasaba içerisinde kısa bir zamanda yayılması ve yarattığı kaosu anlatıyor.

  Düşük bütçesine rağmen The Deadly Spawn oldukça iyi kotarılmış, özellikle görsel efektleri ile ön plana çıkabilen bir B filmdir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,9

 207. Barbarella (1968) – Roger Vadim
 208. 41. yüzyıldan bir astronot olan Barbarella zorunlu iniş yaptığı gezengende şeytani bilim adamı Durand Durand’a karşı mücadele etmeye başlayacaktır. Bu süre içerisinde kadın olarak yabancı olduğu bir çok zevk ile ilk defa tanışacaktır.

  Jane Fonda'nın daha ilk sahneden ve devamında gelen süre boyunca izleyicileri büyülediği, erotik olmanın kıyısından dönmüş kült klasiği.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,8

 209. Man Bites Dog (C’est arrivé près de chez vous) (1992) – Rémy Belvaux, André Bonzel, Benoît Poelvoorde
 210. Amatör film ekibi, acımasız bir katil aynı zamanda zorba bir hırsız olan Ben’in günlük yaşantısını filme almaya başlar. Ben bir yandan hayata yaklaşımını ekibe anlatırken bir yandan da hırsızlığa ve insanları katletmeye devam eder. Kısa sürede film ekibi gördükleri karşısında amaçlarından kopmuş ve Ben’in hükmü altına girmiştir.

  Fransız 3 sinema öğrencisi; Rémy Belvaux, André Bonzel ve Benoît Poelvoorde'nin yazıp, yönetip, oynadığı Man Bites Dog içerdiği şiddet öğeleri, sınır tanımayan mizah anlayışı ile çok kısa sürelerde kült statüsüne yükselmiştir.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 211. I Spit on Your Grave (Day of the Woman) (1978) – Meir Zarchi
 212. Üzerine çok konuşulan genel olarak beğenilmemesi içinde oldukça fazla unsur barındıran bir film. I Spit on Your Grave, Straw Dogs öykü gelişimi ile paralellikler taşır. Jennifer kitabını yazmak -hikaye aslında tam olarak kendisini anlatmaktadır- için şehir

  Kırsal-kent çatışmasının sinema tarihindeki en mütevazi ve keskin şekilde anlatıldığı filmlerden biri.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,6

 213. Straw Dogs (1971) – Sam Peckinpah
 214. David Sumner eşi Amy ile birlikte kısa süreliğine Amy’nin çocukluğunu geçirdiği kasabaya yerleşirler. Matematikçi David sessiz sakin kasabada işi üzerine yoğunlaşacakken eşini ihmal etme hatasına düşer. Eşi ise David’i cezalandırmanın yolunu kaldıkları evin tamiratıyla ilgilenen adamları peşine takmakla bulur.

  Kırsal-kent çatışmasının referans filmlerinden biri haline gelmiş karakter değişiminin zirve yaptığı, gerilim içerisinde izleyicisini son sahnesine rahatlıkla taşıyan Sam Peckinpah klasiği.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,4

 215. Ichi The Killer (Koroshiya Ichi) (2001) – Takashi Miike
 216. Sadomazoşist yakuza kiralık katil Kakihara, kaybolan patronunu aramaktadır. Kakihara’nın yolu Ichi ile kesişir. Ichi ise Kaihara’yı aratmayacak psikopatlıkta, soğukkanlı ve aynı zamanda kişisel bölünme sıkıntıları içerisindeki bir başka katildir.

  Takashi Miike'nin rahatsızlık edicilikte sınırları zorlayan marifeti. Doğrudan işkence sahnelerine kadraj dışından değil birebir maruz kalacağınız bir film. Bölünen, parçalanan vüdutlar, fışkıran kanlar, kopan uzuvların filme kattığı değer göz ardı edilemez.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7

 217. Begotten (1990) – E. Elias Merhige
 218. Begotten Tanrının kendini öldürmesini, tanrının cesedi ile hamile kalan bir kadını ve bu kadının oğlunun hikayesini anlatıyor.

  Öyküsü, belirsizlikleri, rahatsız ediciliği ve grafikleşen görsel yapısı ile sinema tarihinde kendisine özel yer edinen saklı bir hazine.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 5,6

 219. Day of the Dead (1985) – George A. Romero
 220. Zombiler tarafından çevrelenmiş pek de güvenli olmayan son kalelerinde hayatta kalma mücadelesi veren bir grup asker ile onların hükmü altına girmeyi reddeden araştırmacıların istismar üzerine kurulu öyküsü.

  Zombi insan ilişkisini, zombilere olan farklı yaklaşımı ile düşündürücü noktalarda konumlandıran Romero kültü.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,1

 221. Orgazmo (1997) – Trey Parker
 222. Dindar ve mazlum Joe Young evlenmek için Tanrı’dan daha fazlasına ihtiyacı vardır. Para. Bir gün Tanrı adına dilenirken(!) aydınlanır ve evlenebilmek ihtiyacı olan paraya ulaşabilmek için porno film setinde süper kahraman rolü almaya karar verir.

  Bir çok ünlü ünsüzün yer aldığı, iyi sayılabilecek prodüksiyonu ile klasik haline gelmiş Trey Parker kültü.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,1

 223. Punishment Park (1971) – Peter Watkins
 224. Eli silahlı ve devlete bağlı otoriteye tutsak düşmüş olan bir grup; özgürlükçü, hippi, isyankarın özgürlüklerini tekrar elde edebilmek için yapabilecekleri tek şey otoritenin isteğini yerine getirmektir. Bunun için verilen süre içerisinde engelleri aşarak özgürlüklerinin sembolü haline zorla dönüştürülecek olan bayrağa ulaşmaları gerekir.

  Reddetmenin, isyanın ve doğruyu savunmanın sonsuz açıklıklarında ölümlerine doğru kaçan isyankarların imgeleşen öyküsü. Amerika’nın tüm dünya insanlarına vaatleri için açık saldırı.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,7

 225. Altered States (1980) – Ken Russell
 226. Eddie Jessup’ın halüsinasyon tankları kullanarak çeşitli çözümlere ulaşma çabalamaktadır. Bu çabalar başlarda çok tepeden bakan sorulara yönelik olsa da asıl çözümlenmesi gereken’in Jessup’ın kişisel sorunları olduğu anlaşılır.

  İnsanın sırlarını primat seviyesine inerek keşfetmeye çalışan Eddie'nin, izleyicilerin görsel ve düşünsel sınırları genişleten öyküsü.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,8

 227. Tetsuo, the Iron Man (1989) – Shin’ya Tsukamoto
 228. Metal Fetişisti olarak adlandırılan bir adam, sevgilisine gitmeye çalışan başka bir adam tarafından öldürülür. Metal Fetişisti’nin laneti; adam üzerinde kısa sürede onu dengesiz şekilde çalışan metal, motor, robot, insan hibridine evirerek ortaya çıkacaktır.

  Bir metal insan hibritinin, her ikisinin de sınırlarını yıkan öyküsü. Tetsuo, the Iron Man neredeyse makineleşmiş Japon toplumunun karanlık yansıması.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 6,9

 229. Monty Python and the Holy Grail (1975) – Terry Gilliam, Terry Jones
 230. Kral Arthur yuvarlak masa şovalyeleri ile birlikte ve tabi ki tanrının rehberliğinde Kutsal Kase’yi aramak için yola çıkar. Amansız ve garipliklerle dolu engelleri aşmak ise sanılandan daha zorlayıcı olacaktır.

  Tüm Monthy Phython serisi filmleri gibi hedefine doğrudan ulaşmayı tercih etmiş bir başyapıtla karşı karşıyayız. Sorgulamanın; politikadan dogmalara, cinsellikten dine, hiyerarşiden kahramanlığa kadar bir çok kavram ile bir araya getirildiği fantastik komedi filmlerinin belki de en iyisi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 8,2

 231. House (Hausu) (1977) – Nobuhiko Ôbayashi
 232. Oshare babasının kız arkadaşının yaz tatilinde kendileri ile birlikte zaman geçicereğini öğrenince onlardan uzaklaşmak için arkadaşları ile birlikte halasının evine gitmeye karar verirler. Hala evi son derece huzur dolu ve sakin bir yer gibi görünmesine rağmen kısa zamanda gariplikler yaşanmaya başlanacaktır.

  Yönetmen Nobuhiko Ôbayashi'nin yarattığı yumuşak ve duygusal atmosfer, filmin ilk doruk noktasından sonra olabilecek en sert şekilde yırtılırken yerini, psychedelic ve absürt bir atmosfere terk ediyor. Absürt film kavramının en iyi örneklerinden biri.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,3

 233. Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999) – Jim Jarmusch
 234. Siyahi bir Amerikan olan Ghost Dog mafyalara hizmet veren kiralık bir katildir. Kendisine rehber edindiği samuray öğretilerini içeren Hagakure kitabı Ghost Dog’a mafya ile ters düşmesine sebep olacak prensipler kazandırmıştır.

  Çelişkilerin harmanlanıp anlatım yöntemine dönüştüğü, Tsunetomo Yamamoto’nun Hagakure'sinin öykünün ana yapısını oluşturduğu, Jim Jarmusch'un en iyi filmlerinden biri.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,5

 235. Clerks (1994) – Kevin Smith
 236. Dante ve Randal iki kasiyerdir. Dante ufak bir marketi, Randal ise hemen yanında olan video kaset dükkanını idare etmeye çalışmaktadır. Dante; işi, kız arkadaşı ve diğer problemleri ile ilgili çözümlere filme konu olacak tek günlük zaman diliminde ulaşacaktır.

  Çalışma hayatına yaklaşımımıza referans olması gereken Kevin Smith kültü, sistemle küçük hesaplaşmaların en basit ve etkileyici yol göstericisi.

  Bilgi | Fragman
  IMDb 7,7
Paylaş