Yasaklı Filmler Listesi

Yasaklı Filmler Listesi

Makale 3dk okuma Liste 30 Film

Güncelleme 06/12/2020
İlişkili Listeler Kült Filmler Listesi, Yasaklı Filmler Listesi, Gore Filmler Listesi, Mondo (Shockumentary) Filmler Listesi

Erotik, korku, politik öğeleri veya rahatsız edici içerikleri sebebiyle Türkiye’de ve dünyada bir çok ülkede gösterimi yasaklanan Türk ve yabancı kült filmlerden oluşan liste.

Bahadır Mahmut


Yasaklı Film

Yasaklı filmler otoriteler yönlendirdiği sansür kurulları tarafından, bazen ahlaki değerlere aykırılığı bazen ise otoritelerin amaçlarına uygun olmaması sebebiyle izleyiciye ulaşması kısmen veya tamamen engellenmiş filmlerdir.

Bir filmin yasaklanması filmin popülaritesini, farklı izleyici grupları tarafından kabul görme şeklini, gelir gider dengesini ve anlatmak istediğinin izleyici tarafından anlaşılma şekline kadar birçok şeyi önemli ölçüde değiştirir.

Filmlerin Kısa Tarihsel Gelişimi

Sanat eserlerinin yasaklanması için farklı sebepler olabilir. Bir sanat eseri, insan hakları, hayvan hakları, etik ve toplumsal değerlere aykırı olduğu için yasaklanmış olabilir.

Sanat eserlerinin kişilerde karşılık bulabilmesi için onlarla arasında irtibat kurması gerekir. Bu irtibat genellikle kişinin sanat eserine karşı empati, sempati, bağlılık, fanatiklik göstermesi olarak isimlendirilebilir. Sanat eserinin bu irtibatı kurabilmesi için sanat severin duygusal olarak hassasiyet gösterdiği noktalara dokunması gerekir. Bu noktalar eğer dönem ve bölgedeki otorite aleyhine ise sansür ve yasaklama mekanizması devreye girer.

Eserlerin bir kısmı her zaman empati veya sempati değil bazen istismar ve provokasyon ile de etkin şekilde sanatsever ile irtibata geçmeyi dener, çoğu zaman başarılı olur. Bu agresif yöntemler eğer otoritenin aleyhine çalışıyorsa filmin yasaklama ve sansür ile karşılaşması muhtemeldir.

Birth-of-a-Nation-
Birth of a Nation (1915)

Sinemada yasaklama ve sansürün geçmişi sinema tarihi kadar eskidir. Amerika’da 1896 yılında filmlerin yaygınlaşması ile birlikte yasaklamalar da başladı. İlk yasaklanan filmler arasında Thomas Edison`un Kiss (1896) filmi yer aldı. Masum bir öpücük sahnesinden oluşan film dönemine göre müstehcen olarak değerlendirildi. 1907 yılına gelindiğinde Chicago’da ilk sansür yasası onaylandı. 1909 yılında The National Board of Review of Motion Pictures (NAACP) kuruldu. NAACP ve diğer kurumlar; D.W. Griffith’in iç savaş ve yeniden yapılanma hakkındaki filmi Birth of a Nation’ı (1915); Ohio, Massachusetts, Pennsylvania ve Colorado’da isyanları kışkırması gerekçesiyle protesto yoluna gitti. Birth of a Nation kısa zamanda Amerika’da en çok yasaklanan film haline geldi. Kadın hakları grupları, insan hakları örgütleri, Hristiyan ve Protestan kurumların çabalarıyla Amerika’da çekilen filmler aleyhinde yasaklama üzerine birçok kararın alınması sağlandı. 1930 yılında Motion Picture Production Code (Hays Code) olarak adlandırılan yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte günümüz sinemasının temellerini teşkil etmeye başlayacak birçok sınırlandırma devreye girdi. Hays yasasında öne çıkan yasaklamaların birkaç maddesi aşağıda bulunmaktadır.

 • Tutkulu öpüşme ve sevişme sahneleri
 • Kadınla erkeğin aynı yatakta gösterilmesi
 • Kötü karakter üzerine yapılacak olumlamalar, anti kahraman yaratılması veya kötü karaktere sempati oluşturacak içeriğe yer verilmesi
 • Öğretici olacak şekilde öldürme, dolandırma yöntemlerinin gösterilmesi
 • Peygamberler ve dinler ile ilgili olumsuz eleştiriler veya eleştiri anlamı oluşturabilecek düşüncelerin aktarılması
 • Çıplaklık, cinsel içerik
 • Eşcinsellik içerik
 • Kaba ve küfürlü sözler
 • Uyuşturucu kullanımının gösterilmesi
 • Vahşi veya gore sayılabilecek görüntülerin gösterilmesi

Otoritelerin filmleri yasaklama şekli sinemanın erken dönemlerinde, yasaklanması muhtemel içeriğe sahip olan filmlerin çekilmesini önlemek üzerine kurgulanmışken, sonraları filmlerin sahne/plan ölçeğinde kesilmesi yöntemi geliştirildi. İleriki dönemlerde yasak, çekilen filmlerin dağıtım kanallarının sınırlandırılmasına dönüştü. Sansür kuruluşları filmleri tamamen yasaklamak yerine onları önceden belirlenmiş ve yayınlanmış kriterlere göre derecelendirme yöntemine giderek filmlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için (bazıları için yetersiz olan) gerekli alanı yarattı.

Emmanuelle-
Emmanuelle (1974)

Benzer sansür yasası ve sansür kurulları film üretiminin artış gösterdiği ve sinemanın yaygınlaştığı tüm ülkelerde zamanla oluştu. Gösterim, gişe, festival, izleyici kitlesi, anlatım yöntemleri vb. konularda globalleşen sinema için yasaklama yöntemleri de aynılaştı ve globalleşti. Cinsellik, erotizm, pornografi, şiddet, istismar unsurları içeren filmler genel olarak tüm ülkelerde yasaklı statüsüne taşındı. Etnik, siyasi, politik, askeri, sosyolojik içerikler barındıran filmlerin durumu ise sansür kurullarınca siyasi otoritelerin motivasyonlarına göre belirlendi. Örneğin otoriter rejimlerde sıklıkla yaşanan şekilde; yasaklı duruma düşmesi gereken ırkçılık barındıran bazı filmler otoritelerin propagandasına hizmet ettiği için yasaklanmazken muhalif görüşleri ait filmler, ahlaki açıdan sorun teşkil etmeseler dahi yasaklandı. Bu durum ahlaki değerleri, sosyolojik yapıyı, kültürel değerleri gözetmesi için görevlendirildiği düşünülen birçok sansür kurulunun meşrutiyeti üzerinde şüphe uyandırdı.

1960’lar ve sonrasında ekonomik refahın eskiye göre artması, özgürlükçü görüşlerin yaygınlaşması ve teknolojik gelişmeler gibi kritik önem arz eden değişimler yaşandı. Bu değişimler ile film çekim, dağıtım ve gösterim maliyetlerinin düşmesi, yasaklı statüsüne alınacak filmlerin sayısında artışa sebep oldu. Film yapımcıları ana akımda yasaklansa dahi filmlerinden gelir elde edebilecekleri farklı kanallara yöneldi. VHS, ev sinema sistemleri, gece yarısı sinemaları (midnight movies), grindhouse’lar, drive-in’ler, özel kapalı gösterimler bunlardan bazılarıydı.

Yol-
Yol (1982)

Tüm bu gelişmeler neredeyse tamamı yasaklı statüsünde olan bazı istismar türlerinin ortaya çıkıp gelişmesine, B filmlerin üretim adetlerinin artıp yaygınlaşmasına, sanat filmi olarak kategorize edilen filmlerin daha cüretkar içeriklere yer vermesine sebep oldu. Üretim adetlerinin artması ile yasaklı film statüsünde derecelendirilen filmlerin adedinde ve çeşitliliğinde de artış meydana geldi. 70’ler sonrasında sansür kurulları döneme uygun şekilde değerlendirmelerinde daha esnek davranmaya başladı. Sinemanın ilk 100 yılının ardından otoritelerin tetiklemesi ile alınan subjektif kararlar haricinde; sansür kurulları, film yapımcıları ve izleyicilerin sansürün kapsamı ile ilgili ortak bir kabulü oluştu.

Yasaklı Filmlerin Karakteristik Yapısı

Yasaklı film sınıflandırması kült film sınıflandırması gibi oldukça kapsayıcıdır. Yasaklı filmler; dönem, bölge, akım, tür, içerik ve yöntem üstüdür. Bu sebeple yasaklı filmler içerisinde Ortadoğu’da çekilmiş politik bir film ile Uzakdoğu’da çekilmiş gore sahneler barındıran bir filmi yan yana görmek mümkündür.

Yasaklı filmlerin aynı kapsam altında toplanmasını sağlayan en önemli unsur yasakçı otoritelere bağlı olarak çalışan sansür kurullarıdır. Bu kurullar, otoritenin arzu ve endişelerine uygun hareket ederek sanatı, sektörü ve izleyiciyi yapay müdahaleler ile şekillendirmeye çalışır.

Bir filmin yasaklanması filmin ilk olarak otorite, sansür kurulu ve yasaklar çerçevesinde değerlendirilmesine sebep olur. Yasaklı olma durumu filmin anlatmak istediklerinin önüne geçebilir, onları görünmez hale getirebilir veya anlatmak istediklerini gereğinden fazla ön plana çıkarabilir.

Önemli Yasaklı Film Yönetmenleri ve Sinemacıları

 • Tinto Brass
 • Gaspar Noé
 • Sam Raimi
 • Pier Paolo Pasolini
 • Tobe Hooper
 • John Waters
 • Ken Russell
 • Yılmaz Güney
 • Stanley Kubrick
 • Sergei Eisenstein

En İyi Yasaklı Filmler

Yasaklı Filmler Listesi

*Liste filmleri yapım yılları yeniden eskiye olacak şekilde sıralanmıştır.

 1. A Serbian Film (2010) – Srdjan Spasojevic
 2. Milos eski bir porno film oyuncusudur. Son bir iş için arkadaşından gelen sanat filmi teklifini kabul eder. Yeni işi kendisi ve ailesini tehlikeye atılacaktır. Çekilecek film snuff’tır.

  A Serbian Film, içerdiği pornografik, erotik, tecavüz ve istismar görüntülerinin yanı sıra politik alegorisi sebebiyle bir çok ülkede yasaklı hale gelmiş sinema tarihinin en rahatsız edici filmlerinde biridir.

  Bilgi | Fragman

 3. The Dreamers (2003) – Bernardo Bertolucci
 4. 1968 yılında Paris’te öğrencilik hayatını sürdüren bir genç, Fransız erkek ve kız kardeşler ile arkadaşlık kurar. Üçlü arasındaki ilişki zamanla çarpıklaşmaya ve derinleşmeye başlar.

  Bilgi | Fragman

 5. Irreversible (2002) – Gaspar Noé
 6. Alex güzel bir gece ardından eve dönmek için girdiği alt geçitte darp ve tecavüze uğrar. İntikam almak isteyen eski ve yeni sevgilisi suç dünyasının içine düşeceklerdir.

  Gaspar Noé'nin bir çok diğer filmi gibi içerdiği erotik ve rahatsız edici içerikler sebebiyle vizyon döneminde tartışmalı hale gelmiştir. Özellikle tecavüz sahnesi film ve istismar sineması için oldukça önemlidir.

  Bilgi | Fragman

 7. Faces of Gore (1999) – Todd Tjersland
 8. Mondo filmlerin en sert ve izlenmesi zor filmleri arasında yer alan Faces of Gore; trafik kazaları, cinayet, intihar ve ceset görüntüleri üzerine yoğunlaşır.

  Görsel olarak bir insanın maruz kalabileceği en sert ve rahatsız edici görüntüleri içeren Faces of Gore 37 ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman

 9. Trainspotting (1996) – Danny Boyle
 10. Edinburgh uyuşturucu sahnesine derinlemesine dalmış olan Renton, uyuşturucuların cazibesine ve arkadaşların etkisine rağmen hayata tutunmaya çalışacaktır.

  Bilgi | Fragman

 11. Possession (1981) – Andrzej Zulawski
 12. Anna ve Mark ayrılığın eşine gelmiş evli bir çifttir. Mark ayrılıklarının sebebini araştırmaya çalışırken Anna’nın içine düştüğü histerik ve ruhsal sıkıntılar açığa dökülecek ve Anna’nın sürrealistik sorunları açığa çıkacaktır.

  Korku, gerilim öğelerini en iyi şekilde harmanlayan Possesion, eşine az rastlanır sürrealistik bir kült baş yapıttır.

  Bilgi | Fragman

 13. Evil Dead (1981) – Sam Raimi
 14. Beş üniversite öğrencisi arkadaş biraz rahatlamak için ıssız arazide bulunan bir kabinet içerisinde zaman geçirmeye karar verirler. Ev içerisinde bulacakları bir kitap ile teyp onları korkunç sonlarına götürecek katliamı başlatacaktır.

  Etrafımızda bulunan her şeyin vakti geldiğinde yaşamımızı tehdit eder konuma gelebileceğini yönetmen Sam Raimi korku potasından geçirerek en çiğ haliyle Evil Dead içerisinde anlatmış. Arkasından yığınla filmi splatter kategorisine sürükleyen korku türündeki kült klasik.

  Bilgi | Fragman

 15. Cannibal Holocaust (1980) – Ruggero Deodato
 16. Gerçek yamyamların arayışı için Güney Africa ormanlarının derinliklerine giren ve artık kendilerinden haber alınamayan belgesel ekibinin kurtarmak üzere aynı bölgeye giden kurtarma ekibinin yerli yamyam kabileler ile yaşadıkları üzerine.

  Cannibal Holocaust, tüm zamanların en tartışmalı filmlerinden birisidir. İçerdiği şiddet, tecavüz, ölüm, işkence görüntülerinin yanı sıra bu görüntülerin snuff olup olmadığı uzunca süre tartışılmıştır. Film 60 ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman

 17. Bereketli Topraklar Üzerinde (1980) – Erden Kıral
 18. Köylerinden para kazanmak için ayrılıp Çukurova’ya gelen üç memleketli, bu amaç uğruna birbirleri ile olan ilişkilerini, bağlılıklarını ve hayatlarını riske atacaklardır.

  12 Eylül 1980 darbesinin hemen ardından gösterimi yasaklanan Bereketli Topraklar Üzerinde'nin Antalya Film Festivali'nde ödül almasının dönemin kültür bakanlığınca engellendiği iddia edilir. Film halen değişmeyen sınıf çatışmasını ve ülkenin doğusundaki fakirliği anlatmaktadır.

  Bilgi | Fragman

 19. Caligula (1979) – Tinto Brass
 20. Roma’nın Sezarlarından Gaius Germanicus Caligula’nın insanı şoke eden iktidar, cinsel ilişki, otorite sevdası ve bunları koruma ile ilgili duyduğu derin kaygılar üzerine.

  Roma İmparatoru Caligula'nın hayatını cinsellik ve şiddet görüntüleri üzerinden anlatan, bazı sahneleri soft porn altında kategorize edilebilecek, Sexploitation filmlerin en önemlisi, Tinto Brass'ın başyapıtı.

  Bilgi | Fragman

 21. Faces of Death (1978) – John Alan Schwartz
 22. Faces of Death zaman içerisinde içeriğinde yer alan ölüm ve ölü görüntüleri ile istismar sinemasının en sert filmlerinden biri haline gelir. Faces of Death parçası olduğu Mondo alt türünün de daha çok gore görüntüler ile anılmasının en önemli sebeplerinden birisi olacaktır.

  Faces of Gore'dan çok daha önce yapılmış Faces of Death, içerdiği gore ve rahatsız edici görüntüler sebebiyle dünyada 40'tan fazla ülkede yasaklanmıştır.

  Bilgi | Fragman

 23. I Spit on Your Grave (Day of the Woman) (1978) – Meir Zarchi
 24. Üzerine çok konuşulan genel olarak beğenilmemesi içinde oldukça fazla unsur barındıran bir film. I Spit on Your Grave, Straw Dogs öykü gelişimi ile paralellikler taşır. Jennifer kitabını yazmak -hikaye aslında tam olarak kendisini anlatmaktadır- için şehir

  Kırsal-kent çatışmasının sinema tarihindeki en mütevazi ve keskin şekilde anlatıldığı filmlerden biri.

  Bilgi | Fragman

 25. Otobüs (1975) – Tunç Okan
 26. Stockholm’e kaçak olarak göç etmiş bir otobüs dolusu kırsal insanının, kısa zaman içerisinde bulundukları şehir meydanında meddeniyetin en çirkin yüzü ile tanışmayı deneyimlemeleri hakkında Tunç Okan filmi.

  "Otobüs"ten dışarı adım atışın, uzay mekiğinden aya adım atışa dönüştüğü, Türk sinema tarihinin ender zirvelerinden biri.

  Bilgi | Fragman

 27. Salò, or the 120 Days of Sodom (1975) – Pier Paolo Pasolini
 28. İkinci Dünya Savaşı sırasında İtalya’da, dört faşist dokuz erkek ve dokuz kız çocuğu alı koyarak onları yüz yirmi günlük fiziksel, zihinsel ve cinsel işkenceye maruz bıraklar.

  Pasolini'nin alegorik olarak faşist sistemi eleştirdiği, görsel içerikleri sebebiyle yasaklansa da politik olarak çok daha vurucu olan baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman

 29. Emmanuelle (1974) – Just Jaeckin
 30. Bangkok’ta yaşayan Fransız diplomat ve genç eşi Emanuelle evlilik dışı ilişkiler konusunda son derece hoşgörülüdürler. Emanuelle kocasıyla birlikte olmaktan hem mutlu olup hem de çok fazla şey öğrenmesine rağmen yine de bununla yetinmeyecektir.

  Emmanuelle erotik sinema için bir dönüm noktasıdır. Hem dönemi dinamiklerinden faydalanarak erotik sinemanın sınırlarını genişletmiş hem de ardından gelen serileri ile erotik sinemayı uzun süre domine etmiştir.

  Bilgi | Fragman

 31. The Texas Chain Saw Massacre (1974) – Tobe Hooper
 32. Beş arkadaş büyükbabalarının mezarını ziyaret için çıktıkları yolda psikopat yamyam bir ailenin ev sahipliği yaptığı malikhaneye tek tek esir düşerler. Sonrası ise dehşet ortamından kaçmak için verilecek mücadeledir.

  Exploitation, teen slasher alt türlerinin en yetenekli tetikleyicisi, korku türünü günümüze eviren film. Gore gibi görülmesine rağmen neredeyse çok az gore öğe barındırması ayrıca Leather Face karakterinin karmaşık yapısı filmin diğer öne çıkan noktaları.

  Bilgi | Fragman

 33. The Exorcist (1973) – William Friedkin
 34. 12 yaşındaki kız çocuğu gizemli bir varlığın etkisi altında kendisine zarar vermektedir. Onu kurtarmak isteyen annesi rahip Max von Sydow’dan yardım alacaktır.

  The Exorcist, tüm zamanların en korkunç filmleri arasında gösterilen ve en çok gönderme yapılan korku filmlerindendir.

  Bilgi | Fragman

 35. Pink Flamingos (1972) – John Waters
 36. Divine “yaşayan en pislik insan” ünvanına sahiptir. Bu ünvana ortak olmaya çalışan ve bunun için çocuklara uyuşturucu satıcılığından, tecavüzleri sonucunda doğan çocukların satılmasına kadar bir çok pis işe bulaşan Connie ve Raymond çifti Divine’ı daha da kötü olması için tetikleyecektir.

  John Waters'ın galeyana getirecek şekilde biçimlendirilmiş, karakterleri, öyküsü ve çekim şekliyle izleyicinin baş belası olan filmi.

  Bilgi | Fragman

 37. The Devils (1971) – Ken Russell
 38. 17. yüzyıl Fransa’sında Peder Urbain Grandier, Loudun şehrini Cardinal Richelieu’nun yolsuzluğundan korumak istiyor. Tüm şehri ele geçirecek histeri cinsel olarak bastırılmış bir rahibe tarafından büyücülük yapmakla suçlandığında ortaya çıkacaktır.

  İnanç ve kült kavramları üzerine yapılmış en yıkıcı filmlerden birisi, yasaklı ve kült bir Ken Russell baş yapıtı.

  Bilgi | Fragman

 39. Straw Dogs (1971) – Sam Peckinpah
 40. David Sumner eşi Amy ile birlikte kısa süreliğine Amy’nin çocukluğunu geçirdiği kasabaya yerleşirler. Matematikçi David sessiz sakin kasabada işi üzerine yoğunlaşacakken eşini ihmal etme hatasına düşer. Eşi ise David’i cezalandırmanın yolunu kaldıkları evin tamiratıyla ilgilenen adamları peşine takmakla bulur.

  Kırsal-kent çatışmasının referans filmlerinden biri haline gelmiş karakter değişiminin zirve yaptığı, gerilim içerisinde izleyicisini son sahnesine rahatlıkla taşıyan Sam Peckinpah klasiği.

  Bilgi | Fragman

 41. A Clockwork Orange (1971) – Stanley Kubrick
 42. kendi küçük çetesinin sadist lideri olan Alex, etrafa korku ve terör salmaktadır. Alex polisler tarafından yakalanır ve hapsedilir. Hapisteki iyileşen tavırları ile kendisine reddedemeyeceği bir teklif yapılır. Deneylerde kobay olmayı kabul ederse tahliye edilecektir. Alex sonunda kişiliğine saldırıya dönüşecek kobaylık deneyimi için “evet” cevabını verecektir.

  Malcolm McDowell'ın mükemmel oyunculuğu ile canlandırılan Alex karakteridir A Clockwork Orange'a konu olan. Konu olan iç güdülerimiz ve içinde yer bulmaya çalıştığımız dünya ile yaşadığımız çelişkilerimizdir. Özgürlüğün bedelidir veya özgürlüğün sınırlarıdır belki de izlediğimiz. Kubrick şaheseri defalarca izlenmeyi hak eder.

  Bilgi | Fragman

 43. Titicut Follies (1967) – Frederick Wiseman
 44. Frederick Wiseman, Massachusetts Correctional Institution Bridgewater’ın hastaları ile bizi bir araya getiriyor.

  Massachusetts Correctional Institution içerisinde yaşananları izinsiz şekilde dışarı sızdıran yapım 24 yıl boyunca yasaklı kalmıştır. Gösterimi sadece sağlık çalışanları ile sosyolojik ve psikoloik çalışmalar yürütenlere açık kalmıştır. Rahatsız edici ve tamamen gerçektir.

  Bilgi | Fragman

 45. Hudutların Kanunu (1966) – Lütfi Akad
 46. Fakirlik içerisinde kıvranan dönemin Anadolu’sunda sınırda hayatını kaçakçılık ile idame ettiren Hıdır, arkadaşlarından ayrılarak yasal yollar çalışarak hayatta kalmaya çalışacaktır.

  Türkiye topraklarının doğusunda halen yaşanan "hudut" sorunun insani boyutları ile birlikte anlatan siyasi yasaklı Yılmaz Güney'in siyasi yasaklı filmi.

  Bilgi | Fragman

 47. Susuz Yaz (1963) – Metin Erksan
 48. Osman ve Hasan kardeşler susuz geçen bir yazın ortasında kavurlan köylerinin tüm suyunun başını tutmaktadırlar. Osman suyu köylü ile paylaşmak istemesine rağmen ağabeyi Hasan kendilerine fazla gelen suyu köylüden esirgemektedir. Osman ağabeyinin hırsı ile hapise düşecek ve eşini gözü dönmüş ağabeyine emanet etmek zorunda kalacaktır.

  Bilgi | Fragman

 49. The Great Dictator (1940) – Charles Chaplin
 50. Clarles Chaplin’in insan üstü kabiliyetiyle tarihin en korkunç karakterlerinden biri olan Hitler’i bir komedi karakterine evirmesi, bunu yaparken genelde birbirinden ayrı tutulan Hitler ve insan kavramlarını beceri ile harmanlaması.

  Bilgi | Fragman

 51. Freaks (1932) – Tod Browning
 52. Sirk trapez sanatçısı Cleopatra yine sirkte çalışan cüce Hans’a karşı ilgili duymaktadır. Bu ilgilisi çok kabul görmese de evlilik planları tüm hızıyla sürmektedir. Evlilik yemeğinden hemen önce Cleopatra ilişkisi ve asıl duyguları ile ilgili fikirlerini diğerleri ile paylaşma hatasına düşecektir.

  Çekildiği dönem düşünüldüğü önemi daha fazla anlaşılacak bir kült. Üzerlerinden ve aslında özürlerinden para kazanılan bir grup ucube olarak nitelendirilenin aslında film ile gerçeğe dönüşen hikayesi. Sinemanın ve gerçeğin görmek isteyenler en açık ve acı verici sorgulama alanlarından sadece biri.

  Bilgi | Fragman

 53. Island of Lost Souls (1932) – Erle C. Kenton
 54. Edward Parker gemisinin batmasının ardından bir adaya sığınır. Adada bir malikhanesi bulunan Dr. Moreau, adayı kendi hakimiyeti altına almış yerli halkı ve hayvanları domine etmektedir. Edward Parker kendisine misafirperver şekilde davranan Dr. Moreau’nun tutsaklarından biri olacaktır.

  Bilgi | Fragman

 55. Battleship Potemkin (1925) – Sergei Eisenstein
 56. Potemkin isimli Çarlık zırhlısı içerisinde bulunan askerlerin bir çok sıkıntının yanı sıra bir de yemek sıkıntısı çekmesinden çıkan bir isyanı konu almaktadır. Askerler artık daha fazla bozuk yemek yememek için ayaklanırlar, yemek yemeyi reddederler. Bu durum komutanları tarafından askeri teamüllere uygun(!) şekilde cezalandırılmak istenir. Ve sıkıntı sahil halkını daiçine alacak…➝

  Teknik aşırtmaları ile birlikte sinemaya yön veren, propoganda sinemasının en iyi örneği. Kurgudan, kesmeye Sergei Eisenstein sinemayı yeniden keşfettiği eseri.

  Bilgi | Fragman

 57. Häxan (1922) – Benjamin Christensen
 58. Büyücülük ve cadı kavramının Avrupa’da histerik şekilde hayat bulmasının anlatıldığı 1922 yapımı Benjamin Christensen belgeseli.

  Cadılık ve şeytan üzerine shockumentary yaklaşımıyla çok şey anlatan Häxan cinsellik, işkence ve çıplaklık barındıran içeriği sebebiyle yasaklanan filmler arasında bir kült klasiktir.

  Bilgi | Fragman